Duurzaam verdeelsysteem bij Wilvo

Intelligente besturing voor extra duurzaamheid

Duur­zaam­heid was het uitgangs­punt in het elektroproject bij Wilvo Metaal­be­wer­king in Bergeijk, waar we samen met installateur Burg­mans en Alewijns en AVO Verde­ler­bouw voor tekenden. Om de stroom­voor­zie­ning zo duur­zaam mogelijk in te richten, maakten we gebruik van hoofd- en onder­ver­de­lers die gekop­peld zijn aan KNX-auto­ma­ti­se­ring. Met die intel­li­gente bestu­ring en bijbe­ho­rende sensors kan Wilvo de verlich­ting zowel auto­ma­tisch als op afstand besturen. 

duurzaam-verdeelsysteem


Het verdeelsysteem van Wilvo
in cijfers

Cijfers:

1 hoofd­ver­deler van 1.600 Ampère

16 onder­ver­de­lers


In samen­wer­king met:

Opdracht­gever: Wilvo Metaal­be­wer­king

Paneel­bouw­partner: AVO Verde­ler­bouw

Installateur: Burg­mans en Alewijns


Duurzame energievoorziening voor grote stroomvraag

Wilvo maakt specialistische onderdelen voor hightech-bedrijven. Dat vraagt om specifieke technieken als onder meer cleanroom-technologie. Dat betekent ook dat Wilvo een behoorlijke stroomvraag heeft. Die wil het bedrijf het liefst zo duurzaam mogelijk invullen. Bij een recente uitbreiding maakte Wilvo daar werk van. Met alle partijen streefden we ernaar om een zo duurzaam mogelijk verdeelsysteem te ontwerpen.Ook aardwarmtepompen voorzien van elektriciteit
Wat we uiteindelijk leverden? Een hoofdverdeler van 1.600 Ampère met zestien onderverdelers. Die voorzien ook de aardewarmtepompen van het bedrijf van elektriciteit. We leveren daarnaast ook nog twee PV-verdelers, wanneer er op termijn 1.800 zonnepanelen worden gemonteerd. Die combinatie zal Wilvo uiteindelijk een stroomopbrengst verschaffen van 600 Ampère. KNX-systeem draagt bij aan duurzaamheidsambitie
Het geïnstalleerde KNX-automatiseringssysteem maakt eveneens de duurzaamheidsambitie van het bedrijf waar. Daarmee kan Wilvo haar installatie op afstand besturen. Het gebouw beschikt ook over dimbare lichtlijnen met sensortechnologie waardoor het systeem automatisch uitschakelt wanneer er niemand in een bepaalde ruimte verblijft. Kortom: een mooi voorbeeld hoe je met de juiste e-installatie je volledige installatie zo duurzaam mogelijk kunt maken. 

Lees meerInklappen
project wilvo kantine

For you, with you.

Mooie projecten realiseren we samen 

Met onze support, partnership en hoogwaardige oplossingen voor energiedistributie, energiemanagement, kabelmanagement, schakelmateriaal en automatisering


Lees meer

  • Artikel Installatie & Bouw: Wilvo Metaalbewerking Bergeijk

    pdf228,54 KB

Hecht part­ner­ship hand in hand
met de bes­te op­los­sing

Van metro tot museum

Al tien­tal­len ja­ren le­ve­ren we onze bij­dra­ge aan uit­da­gen­de pro­jec­ten door heel Ne­der­land. Een aan­tal bij­zon­de­re ca­ses lich­ten we graag voor je uit.

hager-project-bakker-coevorden-breeam

BREEAM met KNX-automatisering voor pand Bakker Oil Supplies Coevorden

hager-project-noordzuidlijn

Complete laagspanningsinstallatie Noord/Zuidlijn Amsterdam

hager-project-museum-communicatie

Hoofdverdeler in Museum voor Communicatie in Den Haag