Compleet aanbod service en onderhoud voor elektrische installaties

Ondersteuning in alle fases - van ontwerp tot na de oplevering

We kunnen je op elk vlak ondersteunen. Van het ontwerp tot en met het periodiek onderhoud, nadat je energieverdeelsysteem in bedrijf is. Bekijk wat we voor je kunnen doen. 

hager-services-verdeleronderhoud

Ontwerp en advies
elektrische installaties

Want de energievoorziening die je ontwerpt, moet natuurlijk wel betrouwbaar en kostenefficiënt zijn. Daar weten wij alles van. We helpen je met het ontwerp en geven persoonlijk advies over de beste set-up van je energievoorziening. 

 

Dit doen we voor je:

 • Verificatie, ontwerp en calculatie van je energieverdeelsysteem

 • Onderlinge verbindingen met railkoker en besturingen 

 • Detaillering van hoofd- en onderverdelers  • Stuklijsten opstellen

 • Selectiviteitsstudies

 • Warmteberekeningen


Trans­port, in­hui­zen en
kop­pe­len van verdelers

Het trans­por­te­ren en in­hui­zen van ver­de­lers is een spe­ci­a­lis­me, ze­ker als de rou­te op de bouw­plaats las­tig is door bij­voor­beeld smal­le of lage door­gan­gen en ver­ti­ca­le ver­plaat­sin­gen. Daar­om le­ve­ren we een (hoofd)ver­de­ler vaak in de­len, die we na het op­stel­len aan el­kaar kop­pe­len. Wij hel­pen je om deze klus voor el­kaar te krij­gen. 

   

  Dit doen we voor je:

  • Opstellen van een plan van aanpak, planning en risicobeheersing

  • Partners betrekken; overdracht en veiligheidsinstructies geven

  • Inhuizen en opstellen, inclusief horizontaal en verticaal transport  • Mechanisch en elektrisch koppelen

  • Oplevertesten uitvoeren

    

    


  Testen en opleveren
  van elektrische installaties

  De oplevering: natuurlijk wil je dat je installatie perfect presteert. Voldoet ze aan de kwaliteitsstandaard? Is alles in orde voor optimale veiligheid en levensduur van de installatie? Wij testen en keuren vooraf de installatie en inbedrijfstelling. Ook voeren we een Factory Acceptance Test (FAT) en Site Acceptance Test (SAT) voor je uit.

   

  Dit doen we voor je:

  • Testprotocollen opstellen 

  • Testdagen organiseren, in onze werkplaats of op locatie

  • Metingen en testen  • Inbedrijfstellings- en opleverrapportages

  • Restpunten signaleren en op tijd oplossen


  Preventief
  onderhoud

  De kans op storingen neemt bij elke energieverdeler in de loop van tijd toe. De belangrijkste oorzaak: blootstelling aan mechanische en elektrische krachten, temperatuurverschillen en vervuiling. Wil je de efficiëntie van je installatie borgen en de levensduur verlengen? Dan is preventief onderhoud nodig. 
  Laat je installatie periodiek inspecteren, testen en onderhouden. Dan hoef je je geen zorgen te maken om een goede en veilige bedrijfsvoering. Preventief onderhoud voorkomt functionele achteruitgang. Bovendien verlengt het de levensduur van je energieverdeelsysteem. 

   

  Dit doen we voor je:

  • Visuele controle op:
   - Stofophoping (en indien nodig het reinigen van de verdeler)
   - Beschadigde of defecte onderdelen
   - Roest, verkleuring, aansluitingen en verbindingen
  • Mechanische werking controleren en testen van:
   - Vermogensautomaten, patroonlastscheiders
   - Bedieningselementen en optionele schakelaars
   - Sloten, sluitingen, e.d.

  • Secundair testen (doorstromen) van de beveiligingstoestellen in de vermogensautomaten


  Gebruikers- en
  onderhoudstrainingen

  Een training gebaseerd op jouw eigen installatie leert je het meest.

   

  Wil je álles uit je energieverdelers halen? Je kunt uiteraard een standaard training volgen bij ons, maar onze specialisten bieden je ook een training op maat aan. Gebaseerd op jouw installatie, en afgestemd op jouw wensen en kennisniveau. Verhoog de veiligheid en efficiëntie van je installatie én die van je medewerkers. Zo komt je investering nog beter tot zijn recht. 


  Reparatie-
  en calamiteitenservice

  Stilstand kost tijd, geld of kwaliteit

  Ontstaat er een calamiteit waardoor bedrijfsprocessen stilvallen dan is een snelle oplossing van groot belang. Wij geven je praktische hulp en zijn gespecialiseerd in het opsporen van storingen en het uitvoeren van de reparaties. Waar nodig maken we gebruik van ons netwerk van gespecialiseerde partners. Zo komen je bedrijfsprocessen snel weer op gang.


  Spare parts
  management

  Heb je te maken met een storing? Dan wil je de downtime tot een minimum beperken. Met de juiste reserve-onderdelen kun je je bedrijfsproces snel weer opstarten. Het zelf op voorraad houden en beheren van spare parts is lastig en kostbaar. Met onze onderdelenservice zorgen wij voor een snelle beschikbaarheid van de materialen.

   

  Dit doen we voor je:

  • Gevolgen van uitval en benodigde beschikbaarheid analyseren

  • Spare parts strategie opstellen

  • Reserve-onderdelen beschikbaar houden

  • Proces voor snelle levering inregelen en uitvoeren

  • Calamiteiten evalueren en verbeteringen doorvoeren


  Elektrische installaties ana­ly­seren,
  up­da­ten en up­gra­den

  Jouw organisatie, processen en technieken ontwikkelen zich altijd door. Dan is het wenselijk dat je energiedistributie aan alle wensen en eisen blijft voldoen. Wij kunnen je installatie periodiek analyseren. Misschien is een update of upgrade mogelijk. Op die manier krijgt je installatie een langere levensduur en kun je kosten besparen. 

   

  Dit doen we voor je: 

  • Thermografische inspectie

  • Energiemetingen en registratie

  • Power-quality-analyse