Verdeel­tech­niek die past bij een extreem klimaat

Elek­tro­tech­ni­sche installatie op maat

Bloom en Greenex breidden hun geza­men­lijke bedrijfs­pand uit met liefst 10.000 vier­kante meter. Bij een nieuwe hal hoort ook nieuwe instal­la­tie­tech­niek. Dat was best een uitda­ging. Bloom en Greenex verwerken hand­ge­bonden boeketten en planten voor de retail. Dat bete­kent dat er een maat­werk­ver­deler moest komen die bestand is tegen de klima­to­lo­gi­sche omstan­dig­heden van de bedrijfshal.

Verdeeltechniek-op-maat-klimaatomstandigheden


De verdeel­in­rich­ting
in detail

Feiten:

Plaats: De Kwakel

Systemen: Hoofd­ver­deel­sys­teem 

In samen­wer­king met:

Opdracht­gever: Bloom Greenex

Installateur: BRI Groep


Verdeel­tech­niek met speci­fieke eisen voor klimaat­om­stan­dig­heden

BRI Groep ging met de klimaat­in­stal­latie en elek­tro­tech­ni­sche voor­zie­ningen aan de slag. Voor het ontwerp, de engi­nee­ring, de productie, leve­ring en montage van de verdeel­in­rich­ting deed het bedrijf een beroep op ons. We leverden een hoofd­ver­deler, subhoofd­ver­deler en negen onder­ver­de­lers. Die kregen speci­fieke eisen mee. De verdeel­kasten moesten bijvoor­beeld bestand zijn tegen het klimaat dat nodig is in een hal waar bloemen en planten verwerkt worden. Ook kregen we speci­fieke afme­tingen door, evenals specificaties voor kort­sluit­stromen en bescher­mings­graad. Om de hoofd­ver­deler en subhoofd­ver­deler te verbinden, gebruikten we een rail­ko­ker­sys­teem.

Extra veilige verdeler met bouw­vorm 4B
Het ontwerp voor de verdeel­in­rich­tingen werkten we uit en rekenden we door op basis van de instal­la­tie­schema’s van BRI. Daarbij hielden we reke­ning met kort­sluit­stroom en gewenste zeke­rings­waarden. Ons Unimes-verdeel­sys­teem bleek geschikt en werd voorzien van een Air Circuit Breaker als hoofd­scha­ke­laar. Ook voldoet de verdeler aan bouw­vorm 4B: wanneer er een groep bij moet worden geplaatst, kan dat veilig en zonder de span­ning eraf te halen. Wel zo fijn, want zo worden de mede­wer­kers van Bloom en Greenex niet gestoord in hun werk. 

 

Lees meerInklappen
project bloom verdeler

Een succesvol project maken we samen

Ontdek wat je precies mag verwachten

Ons Service & Compe­tence Center heeft de exper­tise en erva­ring waarmee we jouw project tot een succes maken.


Down­load het artikel

  • Artikel Installatie & Bouw Bloom De Kwakel

    pdf240,02 KB

In onder andere deze projecten vind je
een Hager-hoofd­ver­deel­sys­teem

project openlucht museum arnhem

Nieuwe ontvangst­ge­bouw van het Open­lucht­mu­seum in Arnhem

project aka

Verdeler in trafo­huis voor Fries­land­cam­pina in Gerkes­klooster

project prinses maxima centrum

Prinses Máxima Centrum voor kinder­on­co­logie in Utrecht