Ener­gie­ver­de­ling voor Albert Heijn DC

Hoofdverdeler stoomt distributiecentrum klaar voor toekomst
Een e-fulfil­ment­cen­trum van 20.000 vier­kante meter dat 40.000 bestel­lingen per week verwerkt: het nieuwe distri­bu­tie­cen­trum van Albert Heijn in Amsterdam is altijd in bedrijf. Dat bete­kent dat er opti­male ener­gie­dis­tri­butie nodig is. Een Hager-hoofd­ver­deler van 3.200 Ampère bleek de juiste match. Niet alleen voor nu, maar ook met het oog op toekom­stige ontwik­ke­lingen zoals elektrische bezorg­au­to’s.

project ah buiten

"Het kennis­ni­veau ligt bij Hager erg hoog en ook over de product­kwa­li­teit zijn we te spreken."

Maurice Hoffman

Directeur HoffmanDME TechniekDe feiten achter het grootste distributiecentrum
van Albert Heijn

Feiten:

Opge­le­verd in 2019

40.000 bestel­lingen per week

20.000m2 aan opper­vlak

1 hoofd­ver­deler van 3.200 Ampère

5 onder­ver­de­lers

 

In samenwerking met:

Wubben Chan Architecten

De Vries en Verburg

HoffmanDME Techniek

Paneelbouwer Apko Electric

JanitzaKrachtige energieverdeler voor grootste distributiecentrum AH

Een gron­dige verbou­wing van een bestaand logis­tiek gebouw om het pand de 21e eeuw in te trekken? Daar werken we graag aan mee! Toen Albert Heijn besloot om haar grootste e-fulfil­ment centrum in Amsterdam te vestigen, werden we door de Hoff­manDME Tech­niek gevraagd om mee te denken over de ener­gie­dis­tri­butie. Het logis­tieke centrum werd voorzien van een nieuwe elek­tro­tech­ni­sche midden­span­nings­in­stal­latie, kreeg nieuwe kabel­goten, rail­ko­kers en stroom­punten en er werden PV-panelen geplaatst op het dak. Wij leverden een hoofd­ver­deler met een vermogen van 3.200 Ampère en vijf onder­ver­de­lers; die vijf werden gebouwd door paneel­bouw­partner Apko Elec­tric.

Tijd en geld besparen met bouwvorm 2B
Uitein­de­lijk voor­zagen we het distri­bu­tie­cen­trum van een Hager IP40 Unimes-hoofd­ver­deler van 3.200 Ampère. Bij derge­lijke grote verdelers wordt er vaak gewerkt met bouw­vorm 4B, in dit project kozen we bewust voor bouw­vorm 2B. Een minder complexe bouw­vorm, waar­door er tijd en geld werd bespaard tijdens het project. Daarbij bouwden we samen met de installateur slim­mig­heden in die zorgen voor de beno­digde veilig­heid en betrouw­baar­heid van het ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem. Nadat het distri­bu­tie­cen­trum werd opge­le­verd, mochten we meedenken met het volgende project: een aangren­zende parkeer­ga­rage. Uiter­aard werden die ook voorzien van onze verdeel­kasten. 

Lees meerInklappen
project ah hal

For you, with you.

Mooie projecten realiseren we samen 

Met onze support, partnership en hoogwaardige oplossingen voor energiedistributie, energiemanagement, kabelmanagement, schakelmateriaal en automatisering


Download het artikel

  • Installatie & Bouw

    Artikel Distributiecentrum Albert Heijn Amsterdam

    pdf237,92 KB

In deze pro­jec­ten zit
een technisch Hager-hart

project prinses maxima centrum

Hoofdverdeler en railkoker voor Prinses Máxima Centrum Utrecht

project winkelhof binnen

Nieuwe installatie voor winkelcentrum Winkelhof in Leiderdorp

Maatwerk installatie voor Rotterdam Ahoy Convention Centre