Ener­gie­ver­de­ling voor Albert Heijn DC

Hoofd­ver­deler stoomt distri­bu­tie­cen­trum klaar voor toekomst
Een e-fulfil­ment­cen­trum van 20.000 vier­kante meter dat 40.000 bestel­lingen per week verwerkt: het nieuwe distri­bu­tie­cen­trum van Albert Heijn in Amsterdam is altijd in bedrijf. Dat bete­kent dat er opti­male ener­gie­dis­tri­butie nodig is. Een Hager-hoofd­ver­deler van 3.200 Ampère bleek de juiste match. Niet alleen voor nu, maar ook met het oog op toekom­stige ontwik­ke­lingen zoals elektrische bezorg­auto’s.

project ah buiten

"Het kennis­ni­veau ligt bij Hager erg hoog en ook over de product­kwa­li­teit zijn we te spreken."

Maurice Hoffman

Direc­teur Hoff­manDME Tech­niekDe feiten achter het grootste distri­bu­tie­cen­trum
van Albert Heijn

Feiten:

Opge­le­verd in 2019

40.000 bestel­lingen per week

20.000m2 aan opper­vlak

1 hoofd­ver­deler van 3.200 Ampère

5 onder­ver­de­lers

 

In samen­wer­king met:

Wubben Chan Archi­tecten

De Vries en Verburg

Hoff­manDME Tech­niek

Paneel­bouwer Apko Elec­tric

JanitzaKrach­tige ener­gie­ver­deler voor grootste distri­bu­tie­cen­trum AH

Een gron­dige verbou­wing van een bestaand logis­tiek gebouw om het pand de 21e eeuw in te trekken? Daar werken we graag aan mee! Toen Albert Heijn besloot om haar grootste e-fulfil­ment centrum in Amsterdam te vestigen, werden we door de Hoff­manDME Tech­niek gevraagd om mee te denken over de ener­gie­dis­tri­butie. Het logis­tieke centrum werd voorzien van een nieuwe elek­tro­tech­ni­sche midden­span­nings­in­stal­latie, kreeg nieuwe kabel­goten, rail­ko­kers en stroom­punten en er werden PV-panelen geplaatst op het dak. Wij leverden een hoofd­ver­deler met een vermogen van 3.200 Ampère en vijf onder­ver­de­lers; die vijf werden gebouwd door paneel­bouw­partner Apko Elec­tric.

Tijd en geld besparen met bouw­vorm 2B
Uitein­de­lijk voor­zagen we het distri­bu­tie­cen­trum van een Hager IP40 Unimes-hoofd­ver­deler van 3.200 Ampère. Bij derge­lijke grote verdelers wordt er vaak gewerkt met bouw­vorm 4B, in dit project kozen we bewust voor bouw­vorm 2B. Een minder complexe bouw­vorm, waar­door er tijd en geld werd bespaard tijdens het project. Daarbij bouwden we samen met de installateur slim­mig­heden in die zorgen voor de beno­digde veilig­heid en betrouw­baar­heid van het ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem. Nadat het distri­bu­tie­cen­trum werd opge­le­verd, mochten we meedenken met het volgende project: een aangren­zende parkeer­ga­rage. Uiter­aard werden die ook voorzien van onze verdeel­kasten. 

Lees meerInklappen
project ah hal

Een succesvol project maken we samen

Ontdek wat je precies mag verwachten

Ons Service & Compe­tence Center heeft de exper­tise en erva­ring waarmee we jouw project tot een succes maken.


Down­load het artikel

  • Installatie & Bouw

    Artikel Distri­bu­tie­cen­trum Albert Heijn Amsterdam

    pdf237,92 KB

In deze projecten zit
een tech­nisch Hager-hart

project prinses maxima centrum

Hoofd­ver­deler en railkoker voor Prinses Máxima Centrum Utrecht

project winkelhof binnen

Nieuwe installatie voor winkel­cen­trum Winkelhof in Leider­dorp

Maat­werk installatie voor Rotterdam Ahoy Conven­tion Centre