Intelligente ener­gie­me­ters: win tijd en ruimte

Voor inzicht in het energieverbruik

Duur­zaam ener­gie­ge­bruik begint bij het meten, vast­leggen en delen van het verbruik. Wat je daar­voor nodig hebt? Een geavan­ceerde ener­gie­meter. Onze meters zijn dat en ze besparen instal­la­teurs ook nog eens waar­de­volle instal­la­tie­tijd.

energiemeters

Efficiëntere schakel- en verdeel­in­rich­ting
met onze slimme ener­gie­me­ters

Voor elke toepassing een geschikt meetsysteem

Of je nu de opbrengst van zonne­pa­nelen inzich­te­lijk wil maken of ener­gie­ver­bruik in een dyna­mi­sche produc­tie­om­ge­ving wil meten. Onze meters zijn ontworpen voor een vari­atie aan toepas­singen. Woningbouw, kantoren, hotels, show­rooms of indu­strie­panden: de ener­gie­me­ters voelen zich overal op hun gemak en leveren nauw­keu­rige infor­matie. Door het uitwis­selen van data met een ener­giema­na­ge­ment­sys­teem kunnen gebrui­kers hun verbruik nog nauw­let­tender in de gaten houden. 

icoon verdeler

Bidirectioneel

Alle types werken bidirectioneel en kunnen daardoor worden ingezet voor het meten van afgenomen en teruggeleverde energie. 

MID-gecertificeerd

Alle meters (uitgezonderd de 3x 1-fase 80 A en ECN140D) zijn MID-gecertificeerd en mogen worden toegepast voor verrekenings- en nul-op-de-meter-toepassingen.

Complete serie

Het aanbod is compleet met meters die via puls, Modbus, Mbus of een KNX-IR-interface eenvoudig zijn aan te sluiten op een energiemanagementsysteem. 


Directe meting tot 3 x 125 A

Win tijd met onze oplossing

Met directe 3-fase-meters tot 3 x 125 A voor alle inter­faces kun je het gebruik van stroom­trans­for­ma­toren uitstellen. Hierbij win je veel tijd tijdens installatie. Wil je meer stroom meten, dan kan dit met een meter voor indi­recte meting in combi­natie met stroom­trans­for­ma­toren tot 6000 A.

directe-energiemeting

Handige eigenschappen van
onze energiemeters

De nieuwe norm voor het meten van energie

De nieuwe generatie energiemeters biedt oplossingen voor elke toepassing. Je kiest zelf hoe je de meter aansluit op een energiemanagementsysteem: via pulsmeting, M-Bus of Modbus-interface. Ideaal voor intelligente energiemonitoring en individuele verrekening in residentiële en commerciële gebouwen.

energiemeters-hager

Uitgebreide meting

Uitgebreide meting en weergave op het display van spanning (U), stroom (I), vermogens (vier kwadranten), powerfactor en frequentie (Hz). 

energiemeters-hager-modbus

Ruimtebesparend

In één behuizing 3 x 1-fase 80 A meters met één communicatie-aansluiting, slechts 4 modulen breed. Toewijzing van maar één busadres (in plaats van drie). 

energiemanagement

Gebouwautomatisering koppeling

Om een KNX-installatie eenvoudig te voorzien van energiemonitoring gebruik je KNX-IR-interface TXF121.

energiemeters-inzicht

Inzichtelijk met Domovea

Inzichtelijk maken van de energiemeting is eenvoudig te realiseren in combinatie met het visualisatieprogramma Domovea.

energiemeters-hager-verzegeling

Verzegeling

Toegang tot de aansluitklemmen is verzegelbaar voor MID-meters, met eigen of meegeleverde zegels. 

energiemeters-deelbaar-stroomtrafo

Stroomtrafo's

Voor indirecte energiemeting in een bestaande verdeler is een deelbare stroomtrafo ideaal. Lees meer over splitcore transformatoren.


Ontdek de
Hager Ready app

Eén app die je onder­steunt in elke fase

Bespaar tijd met één app, waarin je onze complete e-catalogus vindt. Daar­naast kun je verdelers confi­gu­reren, normen checken, je projecten beheren én je hebt toegang tot directe support. Hier kun je Hager Ready downloaden:

 

google play badge  app store badge

 

Lees eerst meer over Hager Ready
e-catalogus-app

Bekijk de energiemeters in de e-catalogus

Nieuwsgierig naar de details?

Alle vari­anten en hun specificaties vind je in de online catalogus. Zo kies je eenvoudig wat bij jouw project past. 

De energiemeters in de e-catalogus
energiemeters-ecatalogus

Documentatie

  • brochure energiemeters kwh productoverzicht hager 2019

    Ener­gie­me­ters - pro­duc­to­ver­zicht

    pdf1,28 MB
  • brochure stroomtransformatoren splitcore hager 2020

    Deelbare stroomtrafo's - productoverzicht

    pdf501,01 KB

Heb je ad­vies of hulp no­dig?

We hel­pen je graag ver­der

Kijk ook eens on­der het menu Sup­port bij de FAQ's of de How-to vi­deo's voor een snel ant­woord op je vraag. Kom je er niet uit? Neem ge­rust con­tact op!