Splitcore stroom­trans­for­ma­toren

Ener­gie­me­ting in bestaande verdelers

Duur­zaam­heid is steeds belang­rijker, waar­door de vraag naar betrouw­bare ener­gie­me­ters groeit. Onze splitcore (deel­bare) stroom­trans­for­ma­toren klik je eenvoudig om bestaande kabela­ders. Een gemak­ke­lijke stap naar ener­gie­me­ting in bestaande ener­gie­ver­de­lers. 

projectoplossingen energiemanagement oplossingen hager

Volop instal­la­tie­gemak:
bouw ener­gie­me­ting snel in 

Geen gedoe, korte monta­ge­tijd

Met het oog op ener­gie­be­spa­ring in bestaande gebouwen worden steeds vaker ener­gie­me­tingen geplaatst in al aanwe­zige ener­gie­ver­de­lers. Bij indi­recte meting zijn daarbij stroom­trans­for­ma­toren een nood­za­ke­lijk onder­deel van de meet­keten. Om de voedings­ka­bels niet los te hoeven maken, kan er gewerkt worden met deel­bare stroom­trans­for­ma­toren. Dit geeft minder romp­slomp en een kortere monta­ge­tijd.

 

Compleet en veilig
Onze serie deel­bare stroom­trans­for­ma­toren is beschik­baar van 63 A tot en met 500 A. Elke splitcore trans­for­mator wordt gele­verd met alle beno­digde acces­soires voor een snelle montage zoals: kabel­clips, plaat- en din-rail­ad­apter en aansluit­draden van twee meter lang. De stroom­trans­for­ma­toren hebben een handige kort­sluit­brug. Cruciaal voor veilige montage.

 

One-stop-shop
Om je installatie compleet te maken, hebben we een breed aanbod ener­gie­me­ters - volledig onder­steund met visualisatie-inter­faces voor KNX, M-Bus, Modbus en puls.

hager-product: splitcore trafo RT00635A

Meer weten over onze oplossingen voor ener­giema­na­ge­ment?


Docu­men­tatie

Nieuws­gierig naar meer?

Hier vind je een flyer met een over­zicht van onze deel­bare stroom­trans­for­ma­toren. 

  • Deelbare stroomtrafo's - productoverzicht

    pdf526,98 KB
  • Ener­gie­me­ters - pro­duc­to­ver­zicht

    pdf1,31 MB