Over­be­las­ting bij smelt­vei­lig­heden voor­komen

Lees in het white­paper hoe je dit regelt

Om een ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem te beschermen tegen over­be­las­ting en kort­slui­ting, is een bevei­li­gings­com­po­nent, zoals een instal­la­tie­au­to­maat of smelt­vei­lig­heid onmis­baar. Welk bevei­li­gings­toe­stel je kiest voor je project is afhan­ke­lijk van verschil­lende factoren. 

hager-product: smeltveiligheden

Een verdeler ontwerpen.
Waar moet je op letten?

Een smelt­vei­lig­heid is net zoals een instal­la­tie­au­to­maat een component dat bevei­ligt tegen zowel over­be­las­ting als kort­slui­ting. Deze componenten zitten door­gaans in een laag­span­nings­schakel- en verdeel­in­rich­ting. Een verdeel­sys­teem moet zo zijn ontworpen dat in eerste instantie de veilig­heid wordt gewaar­borgd. In tweede instantie zullen de bevei­li­gings­toe­stellen ook verdere schade aan de installatie moeten voor­komen.


Met dit white­paper helpen we je de juiste keuze te maken. We geven je meer inzicht in smelt­vei­lig­heden bij lang­du­rige ‘lage’ over­be­las­ting en we stippen alle punten aan die je vervol­gens in de gaten moet houden wanneer je een verdeler bouwt.

hagercad verdelerontwerp2

Bekijk de smelt­vei­lig­heden in de
e-catalogus