Kasten voor buiten­op­stel­ling

Toegang tot energie in weer en wind

Voor de meest uiteen­lo­pende instal­la­tie­toe­pas­singen in de buiten­lucht hebben we robuuste verdeel­kasten en zuilen van glas­ve­zel­ver­sterkt poly­ester. De buiten­op­stel­lings­kasten zijn geze­kerd te plaatsen op een sokkel. Uiter­aard weers­be­stendig en veilig.  

buitenopstellingskasten

Verdeel­kasten 
voor buiten

Zorg dat je buiten­in­stal­latie bestand is tegen de elementen

Voor systemen tot 630 A zijn buiten­op­stel­lings­kasten in diverse afme­tingen beschik­baar, waarin de 'prefa­be­le­menten' van Univers N direct zijn in te bouwen. 

Recy­cling

Doordat er geen metalen in de constructie zijn geperst, is elke behui­zing volledig recy­cle­baar. Zo nemen we onze duur­zame verant­woor­de­lijk­heid.

Kwali­teit

De IP44-behui­zing van glas­ve­zel­ver­sterkt poly­ester is niet alleen bestand tegen storm, zon en regen, maar is ook mecha­nisch sterk belast­baar. 

Functionaliteit

Onze onder­delen gaan lang mee. Gaat er toch iets kapot? Dan zijn defecte behui­zings­on­der­delen eenvoudig en snel te vervangen.

hager product: buitenopstellingskast univers n

Stel je verdeler samen met bouw­units

Univers N inbouw­sys­teem

Voor systemen tot 630 A zijn buiten­op­stel­lings­kasten in diverse afme­tingen beschik­baar, waarin het Univers N-systeem direct in te bouwen is.

 • Talrijke bouw­units en onder­delen
 • Voor een laag­span­nings­in­stal­latie van 63 - 630 A
 • Model­ge­keurd conform NEN-EN-IEC 61439
 • Eenvoudig ontworpen met onze Hagercad-software

Een compleet aanbod buiten­op­stel­lings­kasten

Voor elke situ­atie een juiste uitvoe­ring

Door­dachte eigen­schappen zorgen dat onze buiten­op­stel­lings­kasten eenvoudig zijn te instal­leren en in bedrijf te stellen, maar ook effi­ciënt zijn in gebruik. 
hager product: buitenopstellingskast sokkel

Juiste plaat­sing

Met de juiste sokkel zorg je dat de verdeler stevig staat. Er zijn ingraaf- en opbouw­sok­kels. Ook een vaste sokkel of een wand­mon­ta­ge­con­sole is mogelijk.
hager product: buitenopstellingskast motagegemak

Monta­ge­gemak

In de zijwand van de sokkel hebben we een prak­ti­sche kabel­door­voerspa­ring verwerkt, daar krijg je een passende schuif bij.
hager product: buitenopstellingskast ribbels

Gerib­beld

Het gerib­belde opper­vlak is tegen aanplak­bil­jetten bestand. Op aanvraag is een heldere coating mogelijk, om graf­fiti gemak­ke­lijk te kunnen verwij­deren.
hager product: buitenopstellingskast deuren

Deuren

Bij vrije plaat­sing kunnen de deuren tot 180° open. De deuren zijn makkelijk in te hangen. Een deur­aan­slag verhin­dert open- en dicht­slaan.
hager product: buitenopstellingskast ventileren

Venti­leren

Een slim venti­la­tie­sys­teem zorgt voor goede ther­mi­sche eigen­schappen en voert condens af, verhin­dert het indringen van voor­werpen en is steek­veilig.
hager product: buitenopstellingskast accessoires

Acces­soires

Maak je installatie af met o.a. een bodem­rooster voor meer stabi­li­teit op zand­grond en sokkel­vuller om condens in het funda­ment te voor­komen. 

hager product: buitenopstellingskast camping

Een gestroom­lijnd geheel:
de verdeel­zuil

Een prak­tisch en solide geheel, dat boven­dien zorgt voor een veilige ener­gie­ver­de­ling in de buiten­lucht of het vrije veld. Onze verdeel­zuilen zijn een geheel van een buiten­op­stel­lings­kast met een vaste ingraaf­sokkel. De zuil kan met monta­ge­platen of inbouw­velden - zowel sleuven als rijen - worden uitge­voerd. Aanplak­bil­jetten aanbrengen wordt bemoei­lijkt door het gerib­belde design van de behui­zing.

Kies jouw oplossing

Van stan­daard tot uniek

Voor de meest uiteen­lo­pende elek­tro­tech­ni­sche toepas­singen in de buiten­lucht bieden we een oplossing.  Bekijk de diverse moge­lijk­heden op het gebied van stan­daard buiten­op­stel­lings­kasten tot op maat gemaakte oplossingen in deze keuze­hulp. Door­loop de stappen en kom tot jouw oplossing!
hager product: buitenopstellingskast keuzehulp

Bekijk deze producten in de e-catalogus

hager product: buitenopstellingskast

Ontdek de
Hager Ready app

Eén app die je onder­steunt in elke fase

Bespaar tijd met één app, waarin je onze complete e-catalogus vindt. Daar­naast kun je verdelers confi­gu­reren, normen checken, je projecten beheren én je hebt toegang tot directe support. Hier kun je Hager Ready down­lo­aden:

 

google play badge  app store badge

 

e-catalogus-app

Meer infor­matie over onze buiten­op­stel­lings­kasten

 • Bui­ten­op­stel­lings­kas­ten - ca­ta­lo­gus 

  pdf5,07 MB
 • Buitenopstellingskasten - tabel productoverzicht 

  pdf107,89 KB
 • Bui­ten­op­stel­lings­kas­ten - infographic keu­ze­hulp 

  pdf8,97 MB

Heb je advies of hulp nodig?

We helpen je graag verder