Van energie voorzien met railkokersysteem

3 hoofdverdelers en 13 onderverdelers

Boskalis in Papendrecht groeit hard. Daarom wordt de bedrijfslocatie van de baggermaatschappij uitgebreid. De nieuwste toevoeging is ‘Gebouw 6’. Goed voor 500 werkplekken. Het nieuwe kantoor wordt in samenwerking met OPL Architecten, Visser & Smit Bouw en HOMIJ Technische Installaties gerealiseerd. Ons aandeel? Engineering en levering van drie hoofdverdelers, dertien onderverdelers, inclusief ontwerp, levering en montage van het railkokersysteem.

railkokersysteem-energievoorziening

"Ha­ger heeft goed mee­ge­dacht, re­ke­ning hou­dend met be­no­dig­de ver­mo­gens en ma­te­ri­a­len én een ef­fi­ciënte werk­wij­ze."

Frank Borgmans

Cal­cu­la­tor/​werk­voor­be­rei­der Mark­horst Elek­tro


Verdeelsysteem Boskalis
in cijfers

In cijfers:

70 meter railkoker van 800 Ampère

3 hoofd­ver­de­lers

13 onder­ver­de­lers

Ener­gie­voor­zie­ning voor 500 werk­plekken


In samen­wer­king met:

Opdracht­gever: Boskalis

Installateur: HOMIJ Tech­ni­sche Instal­la­ties

Paneel­bouw­partner: PS Nederland

Archi­tect: OPL Archi­tecten

Aannemer: Visser & Smit Bouw B.V.


Optimale energievoorziening voor 500 werkplekken

Een ener­gie­voor­zie­ning waar 500 werk­ne­mers tege­lij­ker­tijd – in theorie – gebruik van kunnen maken. Dat vergt een slim ontwerp. Op basis van het instal­la­tie­schema van HOMIJ Tech­ni­sche Instal­la­ties verzorgden we produc­tie­te­ke­ningen voor de verdeel­in­rich­ting. De hoofd­ver­de­lers bouwden we in ons Service & Compe­tence Center in Coevorden, waar we ook een Factory Accep­tance Test uitvoerden. Onze paneel­bouw­partner PS Nederland verzorgde de onder­ver­de­lers. 

Ruimte en bekabeling besparen met een railkoker
De ontwik­ke­ling van de rail­ko­ker­in­stal­latie vergde een andere aanpak. Die werd 3D uitge­werkt in een bouw­in­for­ma­tie­model (BIM) om exact inzicht te krijgen in het verloop van alle installatie-onder­delen en zo faal­kosten te voor­komen. Uitein­de­lijk leverden we een railkoker van 70 meter lang van 800 Ampère. De keuze voor de railkoker was snel gemaakt. De railkoker meet 20 bij 30 centi­meter en dat bespaarde veel ruimte in de schacht. Boven­dien waren er minder lange kabels nodig. Daar komen overi­gens nog meer voor­delen bovenop: de kort­sluit­vast­heid is beter en dankzij de lage weer­stand en impe­dantie is de span­ningsval gering. Samen met HOMIJ Tech­ni­sche Instal­la­ties plaat­sten we het systeem bij Boskalis op locatie. Een project waar we met plezier op terug­kijken vanwege de pret­tige en vloei­ende samen­wer­king.

Lees meerInklappen
project boskalis railkoker

For you, with you.

Mooie projecten realiseren we samen 

Met onze support, partnership en hoogwaardige oplossingen voor energiedistributie, energiemanagement, kabelmanagement, schakelmateriaal en automatisering


Download

  • Artikel uit magazine Installatie & Bouw: Boskalis Papendrecht

    pdf282,07 KB

In deze pro­jec­ten zit
een technisch Hager-hart

project prinses maxima centrum

Hoofdverdeler en railkoker voor Prinses Máxima Centrum Utrecht

project winkelhof binnen

Nieuwe installatie voor winkelcentrum Winkelhof in Leiderdorp

Maatwerk installatie voor Rotterdam Ahoy Convention Centre