De slimme keuze: h3+ vermo­gens­au­to­maten

Bevei­ligen, meten en commu­ni­ceren met de nieuwe h3+ mccb's

Met h3+ vermo­gens­scha­ke­laars en vermo­gens­au­to­maten ben je verze­kerd van betrouw­bare bevei­li­ging tegen over­be­las­ting en kort­slui­ting in combi­natie met gerichte, geïn­te­greerde ener­gie­be­wa­king voor alle laag­span­nings­dis­tri­bu­tie­sys­temen. Ontdek waarom h3+ de slimme keuze is.


Inno­va­tieve, slimme reeks mccb's

h3+ vermo­gens­scha­ke­laars en vermo­gens­au­to­maten

De afge­lopen jaren werkten onze product­ont­wik­ke­laars aan onze eigen inno­va­tieve, slimme reeks MCCB's, waarmee we naad­loos aansluiten op normen en regel­ge­ving voor het beheer van ener­gie­ver­bruik in commer­ciële gebouwen. 

 

Met h3+ ben je verze­kerd van:

Een breed aanbod: meer dan 200 vari­anten; voor elke situ­atie een passende confi­gu­ratie.

Topde­sign: het smart design past perfect in al onze verdeel­sys­temen.

Hoog­waar­dige kwali­teit: zoals je van ons mag verwachten, is de kwali­teit van het hoogste niveau. 

 

Ener­giema­na­ge­ment in commer­ciële gebouwen wordt steeds belang­ijker. Met de h3+ Energy creëer je een volwaardig, geïn­te­greerd intel­li­gent gebou­wen­be­heer­sys­teem. De h3+ Energy is een klasse apart als het gaat om uitge­breide connec­ti­vi­teit voor ener­gie­be­wa­king.   

 

Een paar van de high­lights van het h3+ assor­ti­ment:  

- Groot en veel­zijdig aanbod met verschil­lende uitvoe­ringen en acces­soires  

- Confi­gu­ratie mogelijk op de MCCB zelf of op afstand   

- Géén aparte software nodig   

- Extern deur­dis­play om makkelijk af te lezen én te confi­gu­reren  

- h3+ Energy: nauw­keu­rige ener­gie­me­ting en uitge­breide alar­me­rings­func­ties 

- Hulp­con­tacten passen op elke uitvoe­ring; van buitenaf zicht­baar via venster

- Uniek 360° rote­rend OLED-display   


Maak kennis met h3+

Drie compacte frame-maten  |  25 - 630 A  |  3- en 4-polig  |  kort­sluit­waarden tot wel 110 kA


Slim design,
groot monta­ge­gemak

Prak­tisch design, slimme montage-eigen­schappen, veel­zij­dige instel­lings­mo­ge­lijk­heden

Compact

Meest compacte product op de markt met meting en commu­ni­catie. Drie frame­maten van 25 tot 630 A. Opti­o­neel te monteren op DIN-rail tot 250 A. Hori­zon­tale of verti­cale installatie.

Slimme montage

De kwart­slag schroeven besparen tijd bij het instal­leren en bieden extra gebruiks­gemak. De frontkap schar­niert en blijft een geheel vormen met de behui­zing.

Venster

Hulp­con­tacten passen op elke uitvoe­ring. Het type hulp­con­tact is altijd zicht­baar door de vensters op het front­pa­neel zonder de kap te verwij­deren.

Trip-units

De vermo­gens­au­to­maten zijn uitge­rust met een ther­misch-magne­ti­sche, magne­ti­sche of elek­tro­ni­sche trip-unit. Af te lezen op een helder OLED-display.

Confi­gu­reren

Gemak­ke­lijke confi­gu­ratie op de MCCB zelf of op afstand. Je hebt géén aparte software nodig. Het externe deur­dis­play is ideaal om makkelijk af te lezen én te confi­gu­reren.

Hang­slot

Geïn­te­greerde vergren­de­ling: de scha­ke­laar kan direct worden vergren­deld zonder extra acces­soires.


Trip-units met veel­zij­dige instel­mo­ge­lijk­heden

Ther­misch-magne­ti­sche, magne­ti­sche of elek­tro­ni­sche trip-units


Vermo­gens­au­to­maat en acces­soires in beeld

Kijk mee met de product­ma­nager

In deze (Engels­ta­lige) video's wordt de MCCB inclu­sief zijn acces­soires toege­licht. 

 

Bekijk hier ook de video voor het
instellen van de trip-unit

Bekijk hier ook de video voor het
instellen van het paneel­dis­play


Gerichte, geïn­te­greerde ener­gie­be­wa­king

Met de h3+ Energy gekop­peld aan een een ener­giema­na­ge­ment­sys­teem


h3+ Energy

Connected switch­gear

In commer­ciële gebouwen is ener­giema­na­ge­ment essentieel. Met de h3+ Energy kun je de energie-effi­ci­ëntie van gebouwen verbe­teren. Met de h3+ Energy creëer je een volwaardig, geïn­te­greerd intel­li­gent gebou­wen­be­heer­sys­teem. De h3+ Energy is een klasse apart als het gaat om uitge­breide connec­ti­vi­teit voor ener­gie­be­wa­king.  

h3+ Energy (P160) in de e-catalogus

h3+ Energy (P250) in de e-catalogus

h3+ Energy (P630) in de e-catalogus

Bekijk alle product­in­for­matie in de online catalogus

Alle product­in­for­matie, prijs en bijbe­ho­rende docu­men­tatie vind je in de e-catalogus. 


Docu­men­tatie

Nieuws­gierig naar meer?

Hier vind je een brochure, een catalogus en een hand­lei­ding voor de vermo­gens­au­to­maten en -scha­ke­laars. 

 • Vermogensautomaten, mccb's, h3+ - brochure

  Maak kennis met h3+ 

  2021
  pdf3,3 MB
 • Vermogensautomaten, mccb's, h3+ - designkrant

  De product­ont­wik­ke­laars vertellen het verhaal achter het design

  2021
  pdf7,91 MB
 • Vermogensautomaten, mccb's, h3+ - catalogus

  Catalogus met alle product- en tech­ni­sche infor­matie

  2021
  pdf26,65 MB
 • Vermogensautomaten, mccb's, h3+ communicatiesysteem- handleiding

  Hand­lei­ding voor het commu­ni­ca­tie­sys­teem
  2021
  pdf12,96 MB
 • Vermogensautomaten, mccb's, h3+ configuratietool - handleiding

  Hand­lei­ding voor de confi­gu­ra­tie­tool

  2021
  pdf7,66 MB
 • Vermogensautomaten, mccb's, h3+ paneeldisplay - handleiding

  Hand­lei­ding voor instellen van het paneel­dis­play
  2021
  pdf4,08 MB
 • Vermogensautomaten, mccb's, h3+ selectiviteit en cascade - tabellen

  Selec­ti­vi­teits- en casca­de­ta­bellen

  2021
  pdf405,98 KB


Meer weten over onze oplossingen voor ener­giema­na­ge­ment?

Bekijk wat we voor je kunnen doen