Compact­sta­tion voor PV-park in Flevo­land

Ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem voor 1.700 zonne­pa­nelen

Van land­bouw naar zonne­park. In Flevo­land werd land­bouw­grond omge­to­verd tot een parti­cu­lier pv-park met 1.700 zonne­pa­nelen. Samen met Alberts & Kluft Almere (AKA) reali­seerden we de wensen van de eige­naar van de grond en netwerk­be­heerder Liander. We voor­zagen het compact­sta­tion van een ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem met laag­span­nings­ener­gie­ver­deelrek.

Compactstation-pv-park

"We hebben ruim 30 jaar erva­ring met het bouwen van laag­span­nings­rekken."
christian faro hager

Chris­tian Faro

Account­ma­nager Ener­gie­be­drijven bij Hager


Ontdek meer over het compact­sta­tion voor pv-park Lelystad


Verdeel­tech­niek voor 1.700 zonne­pa­nelen

Liefst zeshon­derd huis­hou­dens profi­teren van de stroom van het parti­cu­liere pv-park in Lelystad. Een mooie stap rich­ting duur­zaam ener­gie­ver­bruik. De eige­naar werkte samen met Liander om het park te reali­seren. Die bestelde het compact­sta­tion bij AKA, al jaren een trouwe partner van ons. In ons Service & Compe­tence-center in Coevorden bouwden we de ener­gie­ver­deler. Daar is immers genoeg kennis en kunde aanwezig om derge­lijke grote verdelers tot 6300 Ampère te reali­seren.

 

600 huis­hou­dens bedienen vanuit een pv-park met compact­sta­tion
Het compact­sta­tion is voorzien van een laag­span­ningsrek, dat de energie verdeelt rich­ting gebrui­kers. Het rek wordt gevoed met energie vanuit het pv-park. Wel zo duur­zaam. Na ople­ve­ring van het station voor­zagen we de verdeler van een uitbrei­ding met meet­ap­pa­ra­tuur. Zo kunnen beheer­ders zien hoeveel energie er gele­verd wordt aan het ener­gie­net­werk en wat de opbrengst van de installatie is.  

 


Lees meerInklappen
project pv park

Zonne­park
Lelystad

In cijfers:

4,39 hectare opper­vlak

7.100 zonne­pa­nelen

1 compact­sta­tion

2,3 Mega­Watt

600 huis­hou­dens aange­sloten


In samen­wer­king met:

Parti­cu­liere eige­naar

Ener­gie­be­drijf: Liander

Hager-partner: Alberts & Kluft AlmereEen succesvol project maken we samen

Ontdek wat je precies mag verwachten

Ons Service & Compe­tence Center heeft de exper­tise en erva­ring waarmee we jouw project tot een succes maken.


In onder andere deze projecten
verzorgden we de installatie

project boskalis railkoker

Rail­ko­ker­aan­slui­ting bij pand Boskalis in Papen­drecht

project oegema buitenaanzicht

Installatie voor duizenden zonne­pa­nelen bij DC van Oegema

project bloom verdeler

Robuuste hoofd­ver­deler voor DC van Bloom in De Kwakel