Compact­sta­tion voor PV-park in Flevo­land

Energiedistributiesysteem voor 1.700 zonnepanelen

Van land­bouw naar zon­ne­park. In Fle­vo­land werd land­bouw­grond om­ge­to­verd tot een par­ti­cu­lier pv-park met 1.700 zon­ne­pa­ne­len. Sa­men met Al­berts & Kluft Al­me­re (AKA) re­a­li­seer­den we de wen­sen van de ei­ge­naar van de grond en net­werk­be­heer­der Li­an­der. We voor­za­gen het com­pact­sta­ti­on van een ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem met laag­span­nings­ener­gie­ver­deel­rek.

Compactstation-pv-park

"We hebben ruim 30 jaar ervaring met het bouwen van laagspanningsrekken."
christian faro hager

Christian Faro

Accountmanager Energiebedrijven bij Hager


Ontdek meer over het compactstation voor pv-park Lelystad


Verdeeltechniek voor 1.700 zonnepanelen

Liefst zeshonderd huishoudens profiteren van de stroom van het particuliere pv-park in Lelystad. Een mooie stap richting duurzaam energieverbruik. De eigenaar werkte samen met Liander om het park te realiseren. Die bestelde het compactstation bij AKA, al jaren een trouwe partner van ons. In ons Service & Competence-center in Coevorden bouwden we de energieverdeler. Daar is immers genoeg kennis en kunde aanwezig om dergelijke grote verdelers tot 6300 Ampère te realiseren.

 

600 huishoudens bedienen vanuit een pv-park met compactstation
Het compactstation is voorzien van een laagspanningsrek, dat de energie verdeelt richting gebruikers. Het rek wordt gevoed met energie vanuit het pv-park. Wel zo duurzaam. Na oplevering van het station voorzagen we de verdeler van een uitbreiding met meetapparatuur. Zo kunnen beheerders zien hoeveel energie er geleverd wordt aan het energienetwerk en wat de opbrengst van de installatie is.  

 


Lees meerInklappen
project pv park

Zonnepark
Lelystad

In cijfers:

4,39 hectare opper­vlak

7.100 zonne­pa­nelen

1 compact­sta­tion

2,3 Mega­Watt

600 huis­hou­dens aange­sloten


In sa­men­wer­king met:

Particuliere ei­ge­naar

Ener­gie­be­drijf: Li­an­der

Ha­ger-part­ner: Al­berts & Kluft Al­me­reFor you, with you.

Mooie projecten realiseren we samen 

Met onze support, partnership en hoogwaardige oplossingen voor energiedistributie, energiemanagement, kabelmanagement, schakelmateriaal en automatisering


In onder andere deze pro­jec­ten
verzorgden we de installatie

project boskalis railkoker

Railkokeraansluiting bij pand Boskalis in Papendrecht

project oegema buitenaanzicht

Installatie voor duizenden zonnepanelen bij DC van Oegema

project bloom verdeler

Robuuste hoofdverdeler voor DC van Bloom in De Kwakel