Je huis auto­ma­ti­seren zonder zorgen

Met de Hager Mood app

Leuk dat je de Mood app wilt gaan gebruiken. Hager heeft deze app speciaal ontwik­keld om op een eenvou­dige manier de elektrische installatie in je huis te auto­ma­ti­seren.

hager-product: tijdklokken app huis

De Mood app

Auto­ma­tisch in- en uitscha­kelen

Met de Mood app kun je appa­raten en verlich­ting auto­ma­tisch laten in- en uitscha­kelen. Denk in en om je huis bijvoor­beeld aan (veilig­heids)verlich­ting bij de voor- en achter­deur, de vijver­pomp en de rolluiken. Bij bedrijfs­panden en scholen kun je denken aan de buiten­ver­lich­ting bij de parkeer­plaats of op het school­plein, verlich­ting in gangen en de programmering van de schoolbel.

hager product: coviva eenvoudig bedienen

Door je installateur goed gere­geld

De Hager producten waarmee de Mood app samen­werkt, zijn verkrijg­baar via de elektro-installateur die voor jou kan verzorgen dat alles netjes en veilig wordt aange­sloten op je installatie in je woning of bedrijfs­pand. Als je vragen hebt of je wilt hulp bij het programmeren dan is jouw installateur de juiste persoon. De komende tijd zullen we meer func­ties aan de Mood app toevoegen en de installateur houd je hiervan graag op de hoogte.

We wensen je veel plezier met de Mood app.

hager product: coviva uitbreidbaar

Down­load de Mood app

Maak gebruik van de Hager Mood app. Down­load hem via de Google Play Store of de App Store.

google play badge  app store badge

hager-product: tijdschakelklokken mood app