BR65: De strak vorm­ge­geven kunst­stof wand­goot

Een echte alles­kunner voor al jouw projecten

Dit kunst­stof wand­goot­sys­teem heeft een strakke afwerking en is qua vorm­ge­ving en afme­tingen het beste te verge­lijken met het stalen wand­goot­sys­teem BRS. Met dat verschil dat kunst­stof gemak­ke­lijk te knippen is, zonder bramen, zonder scherpe randen en zonder rommel.

hager-product: wandgoot br65 installateur

Eenvoudig werken met BR65

Geen gedoe, korte monta­ge­tijd

Werken met BR65 is eenvoudig: de vier afme­tingen worden stan­daard gele­verd met een boven­deel van 80 mm, waar­door er geen extra afdek­kingen nodig zijn bij het instal­leren. Geïn­te­greerde koppe­lingen en hulp­stukken helpen je tijd te besparen en geven een perfecte afwerking. De volgende vier afme­tingen zijn beschik­baar: 


 • 100 mm
 • 130 mm
 • 170 mm
 • 210 mm
hager-product: wandgoot br65 grootte

Ook in RAL9011 grafiet­zwart

BR65 is een strak afge­werkt kunst­stof wand­goot­sys­teem dat qua vorm­ge­ving en afme­tingen het beste te verge­lijken is met het stalen wand­goot­sys­teem BRS dat ook maat­voe­ring 65 mm heeft. Het grote voor­deel van BR65 ten opzichte van staal is het lagere gewicht en de veel snel­lere verwer­king. BR65 bevat een nieuwe lijn met hulp­stukken en is volledig compa­tibel met het bestaande programma voor inbouw­com­po­nenten 'ecoline' en de afdekramen. Ook schakelmateriaal in een van de berker-designs kan hier in worden toege­past. Bijvoor­beeld S.1, Q.3 en K.1 combi­neren prachtig. Dit systeem is beschik­baar in de kleuren:


 • Verkeerswit (RAL9016)
 • Grafiet­zwart (RAL9011)
 • Licht­grijs (RAL7035)
hager-product: wandgoot br65 kleuren

De voor­delen van BR65

Prak­ti­sche oplossingen voor een flexibele installatie

BR65 bevat allerlei handige voor­delen om het product zo effi­ciënt mogelijk te kunnen instal­leren.
hager-product: wandgoot br65 80mm

Boven­deel 80 mm

Alle afme­tingen van deze goot gebruiken hetzelfde deksel van 80 mm. Dit vermin­dert het aantal onder­delen. Dit ziet er niet alleen beter uit, het bespaart ook waar­de­volle (installatie)tijd.

 

hager-product: wandgoot br65 koppelingen

Geïn­te­greerde koppe­lingen

De nieuwe BR65 wandgoten zijn ontworpen voor snelle eenmans­mon­tage, met geïn­te­greerde, uitschuif­bare koppe­lingen zodat het werken makkelijker wordt.

hager-product: wandgoot br65 bovendeel

Flexibele installatie

BR65 bevat een nieuwe lijn met hulp­stukken en is volledig compa­tibel met het bestaande programma voor inbouw­com­po­nenten ('Ecoline') en ook met diverse berker-designs scha­kel­ma­te­ri­aal­se­ries.

 

hager-product: wandgoot br65 deksel 80 mm

Prak­ti­sche hoek­stukken

Hoeken maken is eenvou­diger dan ooit: de hulp­stukken voor BR65 klik je gemak­ke­lijk op de goot. De hoeken zijn verstel­baar (+/- 5 graden), zodat de goot perfect past. 
hager-product: wandgoot brs staal

Combi­neren kan

De hulp­stukken passen op de hele BRx65 familie. Goten van kunst­stof, aluminium en plaat­staal zijn zo prima te combi­neren. 


Wand­goot.com confi­gu­rator

Makkelijk kiezen, snel verge­lijken, eenvoudig bestellen

Om snel een wand­goot­in­stal­latie inclu­sief inbouw­com­po­nenten te confi­gu­reren en te verge­lijken in verschil­lende materialen en maten, maak je gebruik van de wand­goot confi­gu­rator. Je kiest het gewenste materiaal, de afme­ting, kleur en lengte van je wand­goot. Vul je systeem aan met monta­ge­hulp­stukken en inbouw­com­po­nenten en je confi­gu­ratie is klaar.
projectoplossingen kabelmanagement oplossingen hager

Bekijk BR65 in de online catalogus

hager-product: wandgoot

Bestel­hulp om je systeem samen te stellen

Hier vind je een handige bestel­hulp voor BR65. Probeer ook eens onze online confi­gu­rator wand­goot.com

 • brochure kabelmanagement wandgoot br65 bestelhulp hager 2020

  Wandgoot BR(N)65 - bestelhulp

  2020

  pdf8,43 MB

Meer weten over onze kabel­ma­na­ge­ment­op­los­singen?