BR65: De strak vorm­ge­ge­ven kunst­stof wand­goot

Een echte alleskunner voor al jouw projecten

Dit kunst­stof wand­goot­sys­teem heeft een strak­ke af­wer­kin­g en is qua vorm­ge­ving en af­me­tin­gen het bes­te te ver­ge­lij­ken met het sta­len wand­goot­sys­teem BRS. Met dat verschil dat kunststof gemakkelijk te knippen is, zonder bramen, zonder scherpe randen en zonder rommel.

hager-product: wandgoot br65 installateur

Een­vou­dig wer­ken met BR65

Geen gedoe, korte montagetijd

Wer­ken met BR65 is een­vou­dig: de vier af­me­tin­gen wor­den stan­daard ge­le­verd met een bo­ven­deel van 80 mm, waar­door er geen ex­tra af­dek­kin­gen no­dig zijn bij het in­stal­le­ren. Ge­ïn­te­greer­de kop­pe­lin­gen en hulp­stuk­ken hel­pen je tijd te be­spa­ren en ge­ven een per­fec­te af­wer­king. De volgende vier afmetingen zijn beschikbaar: 


 • 100 mm
 • 130 mm
 • 170 mm
 • 210 mm
hager-product: wandgoot br65 grootte

Ook in RAL9011 grafietzwart

BR65 is een strak af­ge­werkt kunst­stof wand­goot­sys­teem dat qua vorm­ge­ving en af­me­tin­gen het bes­te te ver­ge­lij­ken is met het sta­len wand­goot­sys­teem BRS dat ook maat­voe­ring 65 mm heeft. Het gro­te voor­deel van BR65 ten op­zich­te van staal is het la­ge­re ge­wicht en de veel snel­le­re ver­wer­king. BR65 be­vat een nieu­we lijn met hulp­stuk­ken en is vol­le­dig com­pa­ti­bel met het be­staan­de pro­gram­ma voor in­bouw­com­po­nen­ten 'e­co­li­ne' en de af­de­kra­men. Ook schakelmateriaal in een van de ber­ker-designs kan hier in wor­den toe­ge­past. Bijvoorbeeld S.1, Q.3 en K.1 combineren prachtig. Dit sys­teem is be­schik­baar in de kleu­ren:


 • Verkeerswit (RAL9016)
 • Grafietzwart (RAL9011)
 • Lichtgrijs (RAL7035)
hager-product: wandgoot br65 kleuren

De voor­de­len van BR65

Praktische oplossingen voor een flexibele installatie

BR65 be­vat al­ler­lei han­di­ge voor­de­len om het pro­duct zo ef­fi­ciënt mo­ge­lijk te kun­nen in­stal­le­ren.
hager-product: wandgoot br65 80mm

Bovendeel 80 mm

Alle afmetingen van deze goot gebruiken hetzelfde deksel van 80 mm. Dit vermindert het aantal onderdelen. Dit ziet er niet alleen beter uit, het bespaart ook waardevolle (installatie)tijd.

 

hager-product: wandgoot br65 koppelingen

Geïntegreerde koppelingen

De nieuwe BR65 wandgoten zijn ontworpen voor snelle eenmansmontage, met geïntegreerde, uitschuifbare koppelingen zodat het werken makkelijker wordt.

hager-product: wandgoot br65 bovendeel

Flexibele installatie

BR65 bevat een nieuwe lijn met hulpstukken en is volledig compatibel met het bestaande programma voor inbouwcomponenten ('Ecoline') en ook met diverse berker-designs schakelmateriaalseries.

 

hager-product: wandgoot br65 deksel 80 mm

Praktische hoekstukken

Hoeken maken is eenvoudiger dan ooit: de hulpstukken voor BR65 klik je gemakkelijk op de goot. De hoeken zijn verstelbaar (+/- 5 graden), zodat de goot perfect past. 
hager-product: wandgoot brs staal

Combineren kan

De hulpstukken passen op de hele BRx65 familie. Goten van kunststof, aluminium en plaatstaal zijn zo prima te combineren. 


Wand­goot.com confi­gu­rator

Makkelijk kiezen, snel vergelijken, eenvoudig bestellen

Om snel een wandgootinstallatie inclusief inbouwcomponenten te configureren en te vergelijken in verschillende materialen en maten, maak je gebruik van de wandgoot configurator. Je kiest het gewenste materiaal, de afmeting, kleur en lengte van je wandgoot. Vul je systeem aan met montagehulpstukken en inbouwcomponenten en je configuratie is klaar.
projectoplossingen kabelmanagement oplossingen hager

Bekijk BR65 in de online catalogus

BR65 wandgoten in de e-catalogus
hager-product: wandgoot

Bestel­hulp om je systeem samen te stellen

Hier vind je een han­di­ge be­stel­hulp voor BR65. Pro­beer ook eens onze on­li­ne con­fi­gu­ra­tor wand­goot.com

 • brochure kabelmanagement wandgoot br65 bestelhulp hager 2020

  Wandgoot BR65 - bestelhulp

  2020

  pdf2,56 MB

Meer we­ten over onze kabelmanagementop­los­sin­gen?

Bekijk wat we nog meer voor je kunnen doen