Unimes H
Combiway

Combi­neert veilig­heid en flexi­bi­li­teit

Laag­span­nings­dis­tri­bu­tie­sys­temen moeten een hoge mate van bedrijfs­ze­ker­heid waar­borgen. Ze moeten flexi­bi­li­teit bieden, wanneer er een aanpas­singen nodig is in een gebouw, proces of bij vervan­ging of uitbrei­ding van instal­la­ties. De nieuwe Unimes H Combiway biedt de perfecte oplossing: deze combi­neert de vermo­gens­au­to­maat h3+ met de LL- serie patroon­last­schei­ders in één compacte uitgangs­kast. Dat zorgt voor een goede instal­la­tie­be­schik­baar­heid, probleem­loos project­ver­loop en kortere monta­ge­tijden in de productie.

Combiway kast

Compact, veilig 
en flexibel

Compact gecom­bi­neerd: h3+ en LL-componenten

Voor twee oplossingen heb je voortaan nog maar één kast nodig: de nieuwe Combiway vervangt de voor­ma­lige Vari­o­line-uitgangs­kasten (met Terasaki-vermo­gens­au­to­maten) en LL-patroon­last­schei­derstroken in de vorm van een compacte uitgangs­kast, waarin de vermo­gens­au­to­maat h3+ en de LL-patroon­last­schei­der­strook vrij kunnen worden gecom­bi­neerd. 

Combiway steektechniek

Snel en veilig - Combiway steek­tech­niek

De modu­le­houder voor de nieuwe Combiway wordt afhan­ke­lijk van je voor­keur met schui­fin­zet­tech­niek WFD (serie LL-patroon­last­schei­ders) of met steek­mo­dule in WWD-tech­niek (vermo­gens­au­to­maat h3+) uitge­voerd. Daarmee combi­neer je een hoge mate aan veilig­heid met lagere (montage-)kosten alsmede snel­lere beschik­baar­heid bij storingen.

Combiway safety-trip

Meer veilig­heid door safety-trip

De geïn­te­greerde gedwongen acti­ve­ring (safety-trip) biedt maxi­male veilig­heid voor zowel perso­neel als instal­la­ties: bij het plaatsen of wegnemen van de modu­le­houder wordt een inge­scha­kelde vermo­gens­au­to­maat h3+ auto­ma­tisch uitge­scha­keld.

Combiway verwisselingsbescherming

Verwis­se­lings­be­scher­ming door schroef

Een verwis­se­lings­be­scher­ming zorgt ervoor dat alleen geschikte vermo­gens­au­to­maten kunnen worden geplaatst. Zo blijft de Safety-Trip behouden en wordt het ontstaan van vlam­bogen voor­komen.


Down­loads

  • Unimes H Combiway

    Product­in­for­matie

    pdf1,74 MB

Vragen?

Je kunt ons bellen, mailen of appen als je vragen hebt over deze producten.