Rook­mel­ders: Brand­vei­lig­heid voorop

Snel en eenvoudig verbe­teren van de brand­vei­lig­heid 


Iedereen wil zijn of haar huis zo veilig mogelijk inge­richt hebben. Toch bestaat er altijd de kans op een brand, waarbij de gevolgen niet te over­zien zijn. Bij brand vallen de meeste slacht­of­fers door het inademen van rook. Wij beschikken over een drietal mooi vorm­ge­geven draadloze rook­mel­ders die voldoen aan de veilig­heids­normen.

 

vision groepenkast

Nieuwe rook­melder
verplich­ting

Per 1 juli 2022

De Bouw­re­gel­ge­ving is gewij­zigd. Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om in iedere woning in Nederland rook­mel­ders op te hangen. Deze verplich­ting bestaat al langer voor nieuw­bouw­huizen, maar de regel­ge­ving gaat ook voor bestaande bouw gelden. Het invoeren van deze nieuwe regel heeft natuur­lijk als doel het redden van levens en voor­komen van letsel en schade als resul­taat van brand.

De verplich­ting in het kort samen­gevat: 

 • De aanwe­zig­heid van een rook­melder op iedere bouw­laag voor bestaande bouw
 • De rook­melder dient iedere 10 jaar vervangen te worden

Bekijk ons
assor­ti­ment

Een drietal rook­mel­ders

Iedere rook­melder heeft zijn eigen tech­ni­sche eigen­schappen en voldoet aan de nieuwe rook­mel­der­ver­plich­ting die per 1 juli 2022 geldt. Op zoek naar de gebrui­kers­hand­lei­ding of uitge­breide tech­ni­sche eigen­schappen? 'Meer specificaties' brengt je bij deze infor­matie.

TG600AL

TG600AL

Opti­sche rook­melder batte­rij­ge­voed. Voorzien van 3V-lithi­um­bat­terij. Een stan­da­lone met geïn­te­greerde zoemer.

 

 • Span­nings­bron lithi­um­bat­terij levens­duur 10 jaar
 • Stan­da­lone in te zetten
 • Rook­melder
 • Geluid­s­ig­naal bij alarm
 • Test­functie
 • Storings­mel­dingen
 • Tijde­lijk uitscha­kelen melding
 • Melding batte­rij­span­ning laag
 • Reset d.m.v. drukknop

TG550A

Een rook­melder. RF-koppel­baar en beschikt over een lithi­um­bat­terij. 

 

 • Span­nings­bron lithi­um­bat­terij levens­duur 10 jaar
 • Stan­da­lone in te zetten
 • Draad­loos koppel­baar
 • Rook­melder
 • Geluid­s­ig­naal bij alarm
 • Nood­ver­lich­ting bij alarm
 • Inte­gratie in smarthome omge­ving
 • Test­functie
 • Storings­mel­dingen
 • Tijde­lijk uitscha­kelen melding
 • Melding batte­rij­span­ning laag
 • Uitscha­kelen geluid­s­ig­naal bij melding batte­rij­span­ning 's nachts
 • Reset d.m.v. drukknop
 • Reset d.m.v. afstands­be­die­ning (bijv. van TV of mediabox)

TG551A

Een rook- en hitte­melder. RF-koppel­baar en beschikt over een lithi­um­bat­terij. 

 

 • Span­nings­bron lithi­um­bat­terij levens­duur 10 jaar
 • Stan­da­lone in te zetten
 • Draad­loos koppel­baar
 • Rook­melder
 • Hitte­melder
 • Rook- en hitte­melder
 • Geluid­s­ig­naal bij alarm
 • Nood­ver­lich­ting bij alarm
 • Melding via smartphone
 • Inte­gratie in smarthome omge­ving
 • Test­functie
 • Storings­mel­dingen
 • Tijde­lijk uitscha­kelen melding
 • Melding batte­rij­span­ning laag
 • Uitscha­kelen geluid­s­ig­naal bij melding batte­rij­span­ning 's nachts
 • Reset d.m.v. drukknop
 • Reset d.m.v. afstands­be­die­ning (bijv. van TV of mediabox)

Verbe­teren brand­vei­lig­heid:
zonder 230V-verplich­ting

Mooi vorm­ge­geven maar bovenal veilig

Iedere rook­melder beschikt over unieke eigen­schappen waar­door er altijd een oplossing is voor iedere vraag. Alle zijn bedoeld voor het snel en eenvoudig verbe­teren van de brand­vei­lig­heid in zowel bestaande als nieuw­bouw­wo­ningen, zonder dat daarbij een 230V-verplich­ting geldt. 

Inge­bouwde lithium batterij

De rook­mel­ders beschikken over een inge­bouwde lithium batterij. Met deze batterij ben je verze­kerd van een levens­duur van 10 jaar.

icoon verdeler

Alarm­sig­naal

Bij het uitbreken van een brand met bijbe­ho­rende ontstaande rook, geef de rook­melder een signaal in de vorm van een zoemer. Dit alarm beschikt over 85 dB aan geluid. 

Radio­fre­quent

De TG550A en TG551A zijn radio­fre­quent te koppelen en daar­door zal het alarm­sig­naal razend­snel door de gehele woning worden verspreid. Ze zijn daarbij ook als stan­da­lone melder in te zetten. 


Heb je advies of hulp nodig?

We helpen je graag verder

Kijk ook eens onder het menu Support bij de FAQ's of de How-to video's voor een snel antwoord op je vraag. Kom je er niet uit? Neem gerust contact op!