Strak aan de muur: het Design­ka­naal

Smaak­volle oplossing voor flatscreen­ka­bels

Wanneer je een flatscreen aan de muur hangt, moet het moderne uiter­lijk niet worden ontsierd door kabel­bun­dels langs de muur. De strakste oplossing is ons tehalit.DSK Design­ka­naal. 

vision groepenkast

Kies voor het Design­ka­naal:
als blik­vanger of juist onop­val­lend

Modern en slim kabel­ma­na­ge­ment voor multi­media

Oplossingen die naad­loos aansluiten op de ruimtes waarin ze gebruikt worden. Niet alleen qua functionaliteit, maar ook qua design. Het Design­ka­naal werkt niet alleen kabel­bun­dels weg, het is ook nog eens eenvoudig en snel te instal­leren. En of gebrui­kers nu juist een accent willen aanbrengen in de ruimte of liever een onop­val­lende rol aan het Design­ka­naal geven: het DSK Design­ka­naal voelt zich overal thuis. 

icoon verdeler

Vari­a­tie­mo­ge­lijk­heden

Maak van DSK een blik­vanger door een opval­lende print aan te brengen. Of laat de wand­be­kle­ding door­lopen voor onop­val­lende look. De keuze is aan de gebruiker. 

Design

Over het design hebben we goed nage­dacht. Strak aluminium en slechts 37 mm diep, in zwart of wit, even­tueel in combi­natie met ledver­lich­ting, geeft een ruimte klasse. 

Toepas­singen

Een kanaal dat geschikt is voor allerlei toepas­singen. Of dat nu is als aandui­dings­pa­neel naast een deur of iets anders. De keuze voor het model met trans­pa­rante plaat biedt ontel­bare moge­lijk­heden. 


hager product: designkanaal

Werk kabels weg met
stijlvol inte­ri­eur­de­sign

Perso­na­li­seer het Design­ka­naal volledig naar wens

Het kanaal met trans­pa­rante plaat perso­na­li­seer je in een paar simpele stappen. Dat kan bijvoor­beeld met een bedrijfs­logo, kamer­aan­dui­ding, door de muur­be­kle­ding te laten door­lopen in het kanaal of door er juist een blik­vanger van te maken. Je kunt ook ledver­lich­ting inte­greren.  


Vlak langs de wand:
Design­ka­naal

De oplossing voor losse kabels langs de muur

Sommige oplossingen blinken uit in eenvoud. Het Design­ka­naal is er zo een. Werk bundels met kabels van bijvoor­beeld je flatscreen volledig weg. Het resul­taat is stijlvol en volledig te perso­na­li­seren. 

hager product: designkanaal kabels

Vlak

Het aluminium Design­ka­naal is 222 mm breed en 37 mm diep. Je hebt zo voldoende ruimte om alle kabels weg te werken. 

hager product: designkanaal lengte

Lengte

Het kanaal is verkrijg­baar in vier lengtes, vari­ë­rend van 255 tot 2500 mm. Inzet­baar voor een korte afstand of als stijg­ka­naal. 

hager product: designkanaal zwart

Kleur

Van hoog­glans wit met een plaat van trans­pa­rant plexi­glas of in hoog­glans zwart met een door en door zwarte plaat. De keuze is aan jou. 

 

hager product: designkanaal transparant

Trans­pa­rant

Een project dat vraagt om een bijzon­dere en persoon­lijke afwerking? Kies dan voor het Design­ka­naal met trans­pa­rante plaat. 

 

hager product: designkanaal ledverlichting

Montage

Keuze voor het juiste model gemaakt? Maak het Design­ka­naal af met ledver­lich­ting, displays of met schakelmateriaal. Bijna alles is mogelijk. 

 


Bekijk de design­ka­nalen in de e-catalogus

Benieuwd naar alle modellen, vari­a­ties en specificaties? Die vind je alle­maal terug in de online catalogus. 

hager product: designkanaal

Ontdek de
Hager Ready app

Eén app die je onder­steunt in elke fase

Bespaar tijd met één app, waarin je onze complete e-catalogus vindt. Daar­naast kun je verdelers confi­gu­reren, normen checken, je projecten beheren én je hebt toegang tot directe support. Hier kun je Hager Ready down­lo­aden:

 

google play badge  app store badge

 

e-catalogus-app

Meer tools
en support

Ontwerpen, bestellen, monteren

Onze producten zijn ontwik­keld voor eenvou­dige montage en gebruiks­gemak. Om het je nog makkelijker te maken, zetten we hulp­mid­delen op een rij.

Hager how-to

How-to video's

Onze experts leggen in korte video’s uit hoe je onze producten het gemak­ke­lijkst instal­leert of program­meert.

Hager documentatie

Docu­men­tatie

Down­load de beschik­bare brochures van onze producten, voor jezelf of voor een presen­tatie aan jouw klant.

tools hager

Handige apps

We ontwik­kelen apps voor je om alle beno­digde infor­matie bij de hand te hebben. Bekijk onze apps en tools.


Meer weten over onze kabel­ma­na­ge­ment­op­los­singen?