In controle met tijd­scha­kel­klokken

Slim­mere en compac­tere product­lijn

Onze tijd­scha­kel­klokken en sche­mer­scha­ke­laars zijn slimmer dan ooit. Ze zijn op afstand via bluetooth gelijk te zetten en te besturen. Daar­naast zijn programma’s eenvoudig te laden via onze Mood App op basis van exacte tijd of op basis van de werke­lijke zons­op­gang en zons­on­der­gang. 

tijdschakelklokken-restaurant

Grip op tijd met onze tijd­scha­kel­klokken:
veilig en comfor­tabel

Flexi­bi­li­teit en gebruiks­gemak voor installateur en gebruiker

Effi­ci­ënter in gebruik, eenvou­diger te bedienen en slimmer dan voor­heen. De tijd­scha­kel­klokken besparen je waar­de­volle instal­la­tie­tijd doordat je veel­ge­bruikte programma's kunt delen en bewaren. En de gebruiker? Die kan zelf ook direct aan de slag met de app. Programmeren is ook voor de eind­ge­bruiker heel eenvoudig. 

icoon verdeler

Flexi­bi­li­teit

Zons­op­gang en -onder­gang, vakan­tie­pe­ri­odes, feest­dagen en schrik­kel­jaren? De nieuwe tijd­scha­kel­klokken van Hager passen zich­zelf hier auto­ma­tisch op aan. Die flexi­bi­li­teit levert een zorge­loze gebrui­ker­s­er­va­ring. 

Programma

Programma

Complexe scha­kel­pro­gramma's instellen nog voor installatie? Zo gedaan. Uitzon­de­ringen inbouwen? Kan ook. Instel­lingen aanpassen op afstand? Geen probleem. De Bluetooth-aansluiting van de nieuwe tijd­scha­kel­klokken voor­ziet in alle behoeften en bespaart je tijd.

Compacte serie

Om de keuze makkelijk te maken zijn er slechts vier modellen. Zonder in te boeten op de func­ti­o­na­li­teiten. Sterker nog: door de lijn te versim­pelen, kies je altijd het product dat aansluit op de speci­fieke situ­atie van een klant.


tijdschakelklok-instellen

Tijd­scha­kel­klokken programmeren
in een how-to-video

In een paar minuten ontdek je hoe onze tijd­scha­kel­klokken werken

Ontdek alle ins en outs van onze producten in de how-to-video's. Hierin vertellen onze experts in een paar minuten meer over de details van onze producten, leggen ze uit hoe ze werken en laten ze zien hoe je ze instal­leert. Met onze video's heb je altijd en overal een prak­ti­sche hand­lei­ding bij de hand. Wat maakt onze elek­tro­ni­sche tijd­klokken
zo handig?

Slimme func­ties en de aller­laatste tech­no­logie voor meer gebruiks­gemak

Of je nu een tijd­scha­kel­klok zoekt voor buiten­ver­lich­ting bij een appar­te­men­ten­com­plex, voor etala­ge­ver­lich­ting, voor het contro­leren en instellen van auto­ma­ti­sche sloten van open­bare gebouwen of om extra veilig­heid te creëren rondom een woning. 

bluetooth

Bluetooth key

Bestuur de tijd­scha­kel­klok op afstand met de geïn­te­greerde bluetooth. Het basis­model kan met een losse bluetooth-key ook van die functionaliteit worden voorzien. 

hager-product: tijdklokken schemersensoren

Licht­sen­soren

Licht­ni­veaus, gemeten via opti­o­nele licht­sen­soren, kunnen worden meege­nomen als voor­waarde in het scha­kel­pro­gramma. 

hager-product: tijdschakelklokken astro

Astro Mode

De Astro Mode weet precies waar de tijd­scha­kel­klok zich bevindt en gene­reert auto­ma­tisch de juiste instel­lingen voor zons­op­gang en -onder­gang.

hager-product: tijdschakelklokken

Geïn­te­greerde klok

Een geïn­te­greerde real-time klok zorgt dat het systeem altijd de exacte tijd aangeeft. Met een maxi­male afwij­king van slechts 90 sec. per jaar is zelf bijstellen in prin­cipe niet nodig. 

 

hager-product: tijdschakelklokken gegevensbeveiliging

Data­vei­lig­heid

Uiter­aard is alle data bevei­ligd en privé. Ook wanneer je gege­vens via de app verzendt. Toch data delen met collega's of klanten kan via de bevei­ligde myHager-cloud.

hager-product: tijdschakelklokken inschakelstromen

Toekomst­be­stendig

Dankzij regel­ma­tige software-updates via de Hager Mood App blijft je product up-to-date met nieuwe func­ti­o­na­li­teiten. 


Bekijk deze producten in de e-catalogus

Ontdek alle details

In de e-catalogus vind je alle producten terug. 

 

De tijd­klokken/sche­mer­scha­ke­laars in de e-catalogus

tijdschakelklokken-ecatalogus

De Hager Mood App

Effi­ciënt instal­leren en aanpassen

Instal­leren is zo gedaan via het over­zich­te­lijke dash­board van de Hager Mood App. Je regelt je programma's vooraf in. Tijdens installatie synchro­ni­seert de tijd­scha­kel­klok direct met de app. Wil de klant het uitein­de­lijk toch anders? Voor­keuren zijn in diezelfde app zó bijge­steld. Waar en wanneer je maar wil. 

Lees hier meer over de Mood app

 

app store badge google play badge

tijdschakelklokken-mood-app

Meer tools
en support

Leren & programmeren

Flexi­bi­li­teit en gebruiks­gemak voor installateur en gebruiker: met de tijd­scha­kel­klokken van Hager ben jij simpelweg 'in control'. 

tijdschakelklokken-howto-programmeren

How-to-video's

Onze experts leggen in korte video’s uit hoe je de tijd­klokken program­meert en hoe je ze met Hager Quic­k­link nog meer func­ties kunt geven, zoals een trap­pen­huis­scha­ke­ling. 

tijdschakelklok-instellen-app

Mood App

Programma's stel je nog voor installatie eenvoudig in via de Hager Mood App. De app is ook voor de eind­ge­bruiker. Lees er meer over. 

tijdschakelklokken-documentatie

Docu­men­tatie

Alle feiten over­zich­te­lijk op een rij in de flyer. Down­load de beschik­bare docu­men­tatie over de tijd­scha­kel­klokken.


Heb je advies of hulp nodig?

We helpen je graag verder

Kijk ook eens onder het menu Support bij de FAQ's of de How-to video's voor een snel antwoord op je vraag. Kom je er niet uit? Neem gerust contact op!