Productgroepafbeelding Ka­belmanagementsystemen (tehalit) | Hager NL
Productgroepafbeelding Wand | Hager NL

Wand Wand

Aansluitingen op de wand wor­den het meest ge­vraagd en toe­ge­past. Er is keu­ze uit ver­schil­len­de materialen en designs die on­der­ling te com­bi­ne­ren zijn.

Productgroepafbeelding Vloer | Hager NL

Vloer Vloer

Met vloersystemen kun je mid­den in gro­te ruim­ten bij­na on­zicht­ba­re aansluitingen ma­ken voor ener­gie en da­ta. Ge­schikt voor da­ta- en ener­gie­ka­bels.

Productgroepafbeelding Zui­len | Hager NL

Zui­len Zui­len

Com­bi­neer de voor­de­len van een vas­te installatie met flexibele aan­sluit­pun­ten. Ener­gie en data in elke ruim­te op de plaats waar jij wilt.

Productgroepafbeelding Werk­plekoplossingen | Hager NL

Werk­plekoplossingen Werk­plekoplossingen

Met werk­plekoplossingen cre­ëer je voor je klant een werk­plek op maat. Kan­to­ren, scho­len, wo­nin­gen. Aan jou de keu­ze.

Productgroepafbeelding Schakel- & aan­sluitmateriaal | Hager NL

Schakel- & aan­sluitmateriaal Schakel- & aan­sluitmateriaal

Met het in­bouwschakelmateriaal in de tehalit- of berker-­se­ries maak je mooie aansluitingen op de juis­te plaats. Je kunt kie­zen uit ste­ker­baar of be­draad.

Productgroepafbeelding Ver­de­leroplossingen | Hager NL

Ver­de­leroplossingen Ver­de­leroplossingen

Be­dra­dingskanalen bun­de­len alle los­se be­dra­ding een­vou­dig en net­jes. Universeel toe­pas­baar in verdelers, installatie-ruim­tes en zelfs op werk­plek­ken.

Productgroepafbeelding Plafondoplossingen | Hager NL

Plafondoplossingen Plafondoplossingen

Design plafondkanalen vor­men het vas­te deel van een flexibele installatie met bij­voor­beeld zui­len. Ener­gie en data op elke plaats in de ruim­te.

Productgroepafbeelding Toe­be­ho­ren en ge­reed­schap | Hager NL

Toe­be­ho­ren en ge­reed­schap Toe­be­ho­ren en ge­reed­schap

Werk pro­fes­si­o­neel met spe­ci­aal voor jou ge­maakt ge­reed­schap voor een snel­le be­wer­king en mon­ta­ge van tehalit-producten en systemen.

Energie en data op de juiste plek

Kabelmanagementoplossingen zijn de schakel om onze energie- en datawensen op de juiste plek te brengen. Elke ruimte, om in te wonen, te werken, te doe-het-zelven of te ontspannen, vraagt om aansluitpunten voor energie en data.Voor wand, vloer, plafond of midden in de ruimte hebben we een uitgekiend programma om elke gewenste oplossing mogelijk te maken. Met oog voor techniek en design. De juiste oplossing voor je klant komt tot stand door het stellen van de juiste vragen gecombineerd met systeemkennis. Meer weten? Volg een kabelmanagement-training of webinar.