Productgroepafbeelding Ka­bel­ma­na­ge­ment­sys­te­men (te­ha­lit) | Hager NL
Productgroepafbeelding Wand | Hager NL

Wand Wand

Aan­slui­tin­gen op de wand wor­den het meest ge­vraagd en toe­ge­past. Er is keu­ze uit ver­schil­len­de ma­te­ri­a­len en de­signs die on­der­ling te com­bi­ne­ren zijn.

Productgroepafbeelding Vloer | Hager NL

Vloer Vloer

Met vloer­sys­te­men kun je mid­den in gro­te ruim­ten bij­na on­zicht­ba­re aan­slui­tin­gen ma­ken voor ener­gie en da­ta. Ge­schikt voor da­ta- en ener­gie­ka­bels.

Productgroepafbeelding Zui­len | Hager NL

Zui­len Zui­len

Com­bi­neer de voor­de­len van een vas­te in­stal­la­tie met flexi­be­le aan­sluit­pun­ten. Ener­gie en data in elke ruim­te op de plaats waar jij wilt.

Productgroepafbeelding Werk­plekop­los­sin­gen | Hager NL

Werk­plekop­los­sin­gen Werk­plekop­los­sin­gen

Met werk­plekop­los­sin­gen cre­ëer je voor je klant een werk­plek op maat. Kan­to­ren, scho­len, wo­nin­gen. Aan jou de keu­ze.

Productgroepafbeelding Scha­kel- & aan­sluit­ma­te­ri­aal | Hager NL

Scha­kel- & aan­sluit­ma­te­ri­aal Scha­kel- & aan­sluit­ma­te­ri­aal

Met het in­bouw­scha­kel­ma­te­ri­aal in de te­ha­lit- of ber­ker-­se­ries maak je mooie aan­slui­tin­gen op de juis­te plaats. Je kunt kie­zen uit ste­ker­baar of be­draad.

Productgroepafbeelding Ver­de­lerop­los­sin­gen | Hager NL

Ver­de­lerop­los­sin­gen Ver­de­lerop­los­sin­gen

Be­dra­dings­ka­na­len bun­de­len alle los­se be­dra­ding een­vou­dig en net­jes. Uni­ver­seel toe­pas­baar in ver­de­lers, in­stal­la­tie-ruim­tes en zelfs op werk­plek­ken.

Productgroepafbeelding Pla­fond­op­los­sin­gen | Hager NL

Pla­fond­op­los­sin­gen Pla­fond­op­los­sin­gen

De­sign pla­fond­ka­na­len vor­men het vas­te deel van een flexi­be­le in­stal­la­tie met bij­voor­beeld zui­len. Ener­gie en data op elke plaats in de ruim­te.

Productgroepafbeelding Toe­be­ho­ren en ge­reed­schap | Hager NL

Toe­be­ho­ren en ge­reed­schap Toe­be­ho­ren en ge­reed­schap

Werk pro­fes­si­o­neel met spe­ci­aal voor jou ge­maakt ge­reed­schap voor een snel­le be­wer­king en mon­ta­ge van te­ha­lit-­pro­duc­ten en sys­te­men.

Energie en data op de juiste plek

Kabelmanagementoplossingen zijn de schakel om onze energie- en datawensen op de juiste plek te brengen. Elke ruimte, om in te wonen, te werken, te doe-het-zelven of te ontspannen, vraagt om aansluitpunten voor energie en data.Voor wand, vloer, plafond of midden in de ruimte hebben we een uitgekiend programma om elke gewenste oplossing mogelijk te maken. Met oog voor techniek en design. De juiste oplossing voor je klant komt tot stand door het stellen van de juiste vragen gecombineerd met systeemkennis. Meer weten? Volg een kabelmanagement-training of webinar.