Normkaps­lingar 
FAQ


Hur får jag rätt avstånd mellan gamma­kaps­ling­arna om jag ska montera flera i kombi­na­tion?

Det sitter två kopp­lings­bitar på 3-punkts­fästet som följer med kaps­lingen. Dessa bryts av och sätts i de två chassin som ska sitta bredvid eller över/under varandra. Det garan­terar en exakt posi­tion och du kan enkelt få dit kåporna.

Vill du veta fler smarta fördelar med gamma-kaps­lingen, klicka här.

 

Vilket e-nr har "extra noll- och jord­skena" till gamma?

Till gamma finns två kompletta med noll- och jord­skenor:

  • en för 13 modu­lers bredd; GZ30S, E-nr: 2281049
  • en för 18 modu­lers bredd; GZ40S, E-nr: 2281050

Natur­ligtvis kan du kombi­nera ihop dina egna noll- och jord­skenor då det finns lösa hållare nolll/jord­block, se mer i vår e-katalog.

 

Varför bör man inte dra ledning­arna som kommer ovan­i­från genom ett kallt utrymme?

Om man har VP-rör som går genom både varmt och kallt område finns alltid risken att få kondens i dem. Med riktig otur så kan du råka ut för att fukten rinner till­baka till centralen, och där orsakar över­led­ning mellan faserna. Jord­fels­bry­taren löser i ett sådant fall inte ut.

Vatten kan även samlas i dosor och uttag på vinden.

Kondens­pro­blem kan även uppstå i centraler med hög IP-klass (exem­pelvis IP 65) som är place­rade mot en ytter­vägg. Hög IP-klass innebär att centralen är mycket tät, ingen luft­cir­ku­la­tion. Vid tempe­ra­turom­slag kan då kondens bildas direkt i centralen. Detta kan avhjälpas med att man instal­lerar två venti­la­tions­pluggar (till­vals­pro­dukt).