Evene­mang

Låt dig inspi­reras av vad som händer just nu eller det som är på gång längre fram! Här hittar du de evene­mang och mässor som du kan träffa oss på. Boka in det i kalen­dern nu så att du inte missar det sen.

 

Events

Light + buil­ding

Värl­dens största belys­nings­mässa Light + buil­ding hålls i Frank­furt 13-18 mars 2022.

Elfack

Vi finns på Nordens största mötes­plats för el- och ener­gi­bran­schen 3-6 maj 2022.


Kontakta oss

Få reda på hur du kan få din verk­samhet att växa med Hagers lösningar och support.