Tijd­loze scha­ke­laars in luxe show­room

Modern design in monu­men­taal pand geeft Vanhul­steijn bikes perfecte look
Dat modern design uitste­kend past in de nostal­gi­sche uitstra­ling van een monu­men­taal pand, is goed te zien in de show­room van Vanhul­steijn bikes in Arnhem. Voor ontwerper Herman van Hulsteijn moeten design en functie elkaar perfect aanvullen - of het nu gaat om zijn hand­ge­maakte fietsen of om zijn kantoor en show­room in Arnhem. Schakelmateriaal uit onze berker-design­se­ries zorgen voor de modernste tech­niek en versterken tege­lij­ker­tijd de nostal­gi­sche sfeer van het pand.

projecten hulsteijn bikes


De inrich­ting van een moderne show­room
met design schakelmateriaal

Feiten:

Schakelmateriaal berker-design­serie R.classic
Schakelmateriaal berker-design­serie R.1


In samen­wer­king met:

Pro-Install uit Wamel
Vanhul­steijn bikes uit Arnhem
Besse­link Elektro & Import uit Arnhem


Nieuw schakelmateriaal in een monu­men­tale show­room

Van Hulsteijn bikes groeide in 2014 uit zijn jasje. Het voor­ma­lige school­ge­bouw waarin Herman van Hulsteijn zijn nieuwe show­room en kantoor wilde vestigen, moest eerst worden verbouwd. Van Hulsteijn wilde de sfeer van het rijks­mo­nu­ment behouden, maar uiter­aard was er ook behoefte aan modern gebruiks­gemak. Het histo­ri­sche pand werd gere­no­veerd in de oorspron­ke­lijke stijl, compleet met het kenmer­kende kleur- en mate­ri­aal­ge­bruik van de Amster­damse School. Pro-Install uit Wamel ging voor Vanhul­steijn op zoek naar schakelmateriaal dat perfect paste in de beoogde sfeer. De keuze viel al gauw op de scha­ke­laars en wand­con­tact­dozen uit onze design­se­ries Berker R.1 en Berker R.classic.

Eigen­tijds design en gebruiks­gemak
Vanhul­steijn bikes zijn eigen­tijdse fietsen met een kenmer­kende vorm en een uitge­sproken karakter. En het zijn ook nog eens uitste­kende fietsen voor dage­lijks gebruik. De keuze voor onze design­se­ries Berker R.1 en Berker R.classic lag dan ook voor de hand: ook hierin komen eigen­tijds design en gebruiks­gemak samen. Met glan­zend wit schakelmateriaal kreeg de show­room een lichte, moderne uitstra­ling. Zo werd het onder­schei­dende ontwerp van de fietsen nog eens uitge­licht. In de rest van het pand werd gekozen voor glan­zend zwarte scha­ke­laars en wand­con­tact­dozen, zodat de authen­tieke uitstra­ling behouden bleef. Het design van ons schakelmateriaal versterkt de nostal­gi­sche sfeer van de voor­ma­lige school, maar geeft die tege­lij­ker­tijd een moderne twist. En dat was precies het gewenste effect: nostalgie met een eigen­tijdse knipoog. 

 

Lees meerInklappen
projecten hulsteijn bikes

Een succesvol project maken we samen

Ontdek wat je precies mag verwachten

Ons Service & Compe­tence Center heeft de exper­tise en erva­ring waarmee we jouw project tot een succes maken.


Ons schakelmateriaal vind je
in deze gebouwen

Maakt elke ruimte af

Onge­acht welke stijl een archi­tect in gedachten heeft: we leveren de perfecte scha­ke­laar. In deze projecten vormde ons schakelmateriaal de finis­hing touch. 

project hotel post plaza kamer

Hotel Post-Plaza in Leeu­warden

Van histo­risch post­kan­toor naar sfeervol design­hotel. Inclu­sief scha­ke­laars die herin­neren aan vervlogen tijden. 

Bekijk het project

project villabennekom buiten

Villa met huis­au­to­ma­ti­se­ring in Bennekom

Deze villa werd door onze instal­la­tie­partner omge­to­verd tot een smart home met onze intel­li­gente KNX-oplossingen.

Bekijk het project

project antje van de statie

Hotel Antje van de Statie in Weert

De ideale combi van comfort en het mooiste design. Hager-schakelmateriaal in berker-design R.1 in een speciale maat­werk­kleur.

Bekijk het project