Hagercentral

Den enkla vägen till din elcen­tral från Hager - nu med easy-KNX

 


Hagercentral - nu med easy-KNX

Verk­tyget vänder sig till dig som brukar plocka ihop din egen central, sätta upp den samt lämna ifrån dig en grupp­för­teck­ning. 


De senaste nyhe­terna i Hagercentral

I den senaste uppda­te­ringen av Hagercentral är det enklare än någonsin att projek­tera sin KNX-central.

Hagercentral är anpassat för bostäder och mindre kommer­si­ella projekt där ett KNX-system skall instal­leras.


Urval KNX-mate­rial

Mate­ri­alet som används i KNX-delen tillhör serien easy-KNX och passar därför till system som skall drift­sättas med easy eller ETS. De har något enklare funk­tioner, men är perfekt anpas­sade till bostäder och mindre kommer­si­ella projekt. Urvalet är begränsat till de vanli­gaste funk­tio­nerna, med tanken att göra det enklare för dig som ny instal­latör i området.

 

Allt i ett lösning: Domovea, KNX easy-funktioner kan IP- och IoT-komponenter anslutas, styras och visualiseras

Större kaps­lingar

För att detta skall fungera så är det vid val av KNX möjligt att välja FW-kaps­lingar, vilka är större och mer flex­ibla än våra vanli­gaste kaps­lingar då de är mer modu­lära.

 

 

 

 

Den Feldverteiler mit Multimediafeld gibt es in zwei Unterputz-Varianten

Vad får jag

  1. Grupp­för­teck­ning i PDF
  2. Auto­ma­tisk beräk­ning av easy-KNX mate­rial
  3. Mate­ri­al­spe­ci­fi­ka­tion i Excel
  4. Projektfil i csv för import i "myHager"
  5. Grupp­för­teck­ning i FCW (FastEl)
  6. Ritning i PDF
  7. Ritning i FCW (FastEl)
  8. CE-doku­ment


Komplet­tera med ytter­li­gare doku­men­ta­tion

Önskar du ytter­li­gare doku­men­ta­tion såsom miljö­do­ku­ment, bruks­an­vis­ningar, produkt­da­tablad m.m. så regi­strera dig och logga in på vår hemsida. Under "skriv-ut-knappen" i hagercentral-programmet kan du välja "CSV Till Hager projekt­lista" så kan du spara ner önskade doku­ment. Gå till­baka till hemsidan och "Min projekt­lista", välj sedan "Nytt projekt" och välj alter­na­tivet "Impor­tera projekt".

 

Elinstallation i Projekt Solbacken Landvetter

Se hur enkelt det är att använda hagercentral

Instruk­tions­film om hur du enkelt skapar din grupp­för­teck­ning och får ritning på köpet.

 


Hagercentral med easy KNX

Konfi­gu­rera enkelt en central till ett easy-KNX system i den senaste versionen av hagercentral. Det har aldrig varit enklare att lämna ifrån sig en utfört och väl doku­men­terad instal­la­tion, där nästa montör på plats snabbt och effek­tivt kan sätta sig in i anlägg­ningen och dess uppbyggnad.