Hotell, Villa Copen­hagen

Petter Stor­da­lens hotell Villa Copen­hagen invigdes 2020 efter att ha reno­ve­rats för 1,7 miljarder kronor. Allt är väl genom­tänkt, in i minsta detalj. Hagers matar­ka­naler och ström­bry­tar­serie berker betonar design­fi­lo­sofin bakom Köpen­hamns nya hotell-juvel.

Hotell Villa Copenhagen


Fakta


Fakta

Plats: Köpen­hamn 
Bygg­start: November 2018
Färdig­ställt: September 2020
Antal hotellrum: 390
Total yta: 25000 m2

 


Projekt­del­ta­gare

Fastig­hets­ä­gare: Nordic Choice Hotels
Elkon­sult: Kulle­gaard
Elin­stal­latör: SIF Gruppen A/S
Arki­tekt: Krook & Tjäder AB
Fastig­hets­för­val­tare: Straw­berry Proper­ties
Enkla och vackra detaljer
i Köpen­hamns hotell-juvel  

Den norska hotell­kungen Petter Stor­dalen står bakom total­re­no­ve­ringen av den tidi­gare post­kon­tors­bygg­naden vid Tiet­gen­bron i Köpen­hamn. Det är ett spän­nande projekt som ger Köpen­hamn 390 nya hotellrum och spän­nande miljöer.

Projektet har också varit spän­nande för Hager som leve­rerat matar­ka­naler samt berkers ström­bry­tare och vägguttag i model­lerna R1- och 1930. Produk­terna valdes utifrån deras lyxiga känsla och designen som går hand i hand med design­fi­lo­sofin bakom Hotel Villa Copen­hagen.
– Inom hotell­nä­ringen finns en tendens av att vara främst inom använ­dar­o­ri­en­terad tekno­logi. Men man glömmer ofta att de flesta gäster bara bor på ett hotell under en rela­tivt kort tid. Därför är det ofta svårt för gästen att bekanta sig med elekt­ro­ni­kens många och smarta möjlig­heter. Vi har därför valt lösningar som är enkla och intui­tiva - bland annat i valet av ström­bry­tare. Hotel­lets ström­bry­tare ger gästen det helt uppen­bara, alltså att kunna släcka och tända, säger hotell­di­rek­tören Peter Høgh Pedersen.

 

Detta innebär att valet av vägg­ap­pa­rater fallit på varu­märket Hager och design­serie berker. 1930-modellen går åt Bauhaus-stilen från mellan­k­rigs­tiden och är gjord av svart duro­plast ther­moset. Den är ihop­kopplad med matchande ström­bry­tare från berkers R1-modell, som manö­vreras med en logisk upp-ner-rörelse för att tända eller släcka. Det är lätt att använda och hotell­gäs­terna behöver inte fundera över den under­lig­gande KNX-tekniken, som ger enkel dimning från R1-brytarna. Bort­sett från ström­bry­tarna vid säng­arna i de 390 rummen, fungerar de övrig ström­bry­tarna endast för ett speci­fikt och logiskt område. Ström­bry­tarna vid säng­arna kan slå på och av allt utom just säng­lam­porna.

 

Efter reno­ve­ringen har en tidi­gare öppen del av post­kon­toret blivit ett elegant och mycket stort utrymme med bar och akti­vi­tets­om­råde. Man har tagit fram ett vackert, böjt glastak med harle­kin­format glas som hänger på ett vitt metall­galler. Det finns natur­ligtvis ett behov av att kunna hänga lampor i balda­kinen. För att inte störa den luftiga konstruk­tionen med elin­stal­la­tioner har Hagers LF-matar­ka­naler följt gitter­kon­struk­tionen. På så vis har elin­stal­la­tio­nerna blivit osyn­liga. Uttag för arma­turer har sedan place­rats ut vid behov på ett enkelt och flex­i­belt sätt. En vacker och enkel lösning.

 

Läs merLäs mindre
Berker 1930 vägguttag monterat i badrum Villa Copenhagen


Produkter och lösningar i projektet

Berker serie S.1

Serie berker S.1 står för “stan­dard”. Denna ström­stäl­lar­serie har satt de verk­liga stan­dar­derna för enkelhet, funk­tio­na­litet och tidlöshet. Tack vare dessa kvali­teter har den natur­ligt utveck­lats till att bli ett stan­dardval.

Berker serie 1930

Vägg­ap­pa­ra­terna ger gästerna på Hotel Villa Copen­hagen en enkel och intuitiv upple­velse i kombi­na­tion med design som passar det tidlösa intrycket som hotellet vill utstråla.

 

 

Berker serie R.1

Det största karak­tärs­draget för serie berker R.1 är ramen som har en mjukt rundad kontur i kombi­na­tion med en rund vippa. En brytare med stilren design och ett full­ändat sorti­ment.

 

 

LF-matar­ka­naler

Hagers LF-matar­ka­naler gjorde det möjligt att diskret placera vägg- och andra uttag flex­i­belt utan att störa ljuset och den eleganta designen i den glas­belagda tak-konstruk­tionen över recep­tionen och barom­rådet i Villa Copen­hagen. 

 
Kontakta oss

Oavsett om det gäller projekt, plane­ring eller instal­la­tion så finns vi med dig hela vägen.Liknande hotell­pro­jekt
som kan intres­sera dig

Hobo hotell i Stockholm

Stock­holms hetaste hotell

Mitt i centrala Stock­holm ligger det char­miga Botique-hotellet Hobo. En kreativ samlings­plats där männi­skor från hela världen samlas för att umgås och jobba i en unik miljö.

AtSix hotel

Likt ett konst­gal­leri

Ett gammalt bank­kontor i kvar­teret strax intill Brun­ke­bergstorg har förvand­lats till vad vi idag kallar At Six. Ett elegant och egen­sin­nigt hotell skapat genom en stark vision och djärva idéer.

strömbrytare i Guld från Berker. Interiörbild hotellrum Åhus Gästgivaregård

Med känsla av Alice i under­landet

Åtta magiska och helt unika hotellrum skapades i projektet som växte fram ur inred­nings­de­signer Lena Nyholms fantasi. Det här är berät­telsen om Åhus Gäst­gi­va­re­gård.