Univer­sele led-draai­dim­mers

Alles­kun­ners voor elke led-licht­bron

Een univer­sele led-draai­dimmer die elk type ledver­lich­ting aan kan. Feller licht voor een avondje kaarten of juist een mooie warme gloed voor een roman­tisch diner? Met de nieuwe serie draai­dim­mers voor ledlampen creëer je elke gewenste sfeer.

hager product: leddimmer algemeen

Opti­male dimpres­ta­ties,
mini­maal vermo­gens­ver­lies

Afge­slankte serie, volop nieuwe func­ties

Onze nieuwe lijn led-draai­dim­mers is dan wel afge­slankt qua aantal verschil­lende types, de dimmers bieden meer functionaliteit en kunnen elke tech­ni­sche led-uitda­ging aan. Ontdek de voor­delen:

Mini­maal vermo­gens­ver­lies

Een standby-vermogen van slechts 0,35 Watt. Dat is ver onder de huidige en de toekom­stige Euro­pese richt­lijn. Het maakt onze dimmers extra ener­gie­zuinig.

Al werk­zaam vanaf 3 W

De nieuwe gene­ratie draai­dim­mers werkt al bij dimbare ledver­lich­ting met een vermogen vanaf 3 Watt. Aansluiten gaat eenvoudig met de twee bestaande draden.

Te combi­neren met berker-designs

Opti­maal dimcom­fort verdient bijpas­send schakelmateriaal. Daarom zijn onze led-dimmers te combi­neren met de scha­ke­laars van de berker-design­serie.


DALI: dimmen op hoog niveau

Een led-draai­dimmer die geschikt is voor complexe wensen. Met DALI (Digital Adres­sable Ligh­ting Inter­face) kun je sturing geven aan liefst 26 arma­turen met inge­bouwde DALI-dimmer. De DALI-poten­ti­o­meter kan tot wel 104 DALI-deel­ne­mers tege­lijk sturen. Naast de helder­heid kun je ook de kleur­tem­pe­ra­tuur vari­ëren tussen de 3.000 en 10.000 K. 

hager product: leddimmer dali

Univer­sele draai­dim­mers
met hoog dimcom­fort

Hoge kwali­teit van instap­model tot comfort­dimmer

De keuze is aan jou. De nieuwe gene­ratie univer­sele led-draai­dim­mers biedt al vanaf het budget­model hoog dimcom­fort. Zoek je naar een dimmer die net iets meer kan, dan kies je voor het stan­daard­model of de led comfort draai­dimmer. Stuk voor stuk zijn het echte alles­kun­ners. 

hager product: leddimmer instapmodel

Instap­model

Het standby-vermogen van het instap­model is slechts 0,2 Watt. Voor een klein budget heb je een draai­dimmer die elke licht­bron aan kan. Ook retrofit.

hager product: leddimmer

Led stan­daard

Met een standby-vermogen van 0,35 Watt is dit stan­daard­model zeer ener­gie­zuinig. Uitge­rust met een auto­ma­ti­sche instel­ling van een bij de last passend dimprin­cipe en scha­kelt aan met softstart om de lamp te ontzien.

hager product: leddimmer ledcomfort

Led comfort

Net zulke uitste­kende tech­ni­sche karak­te­ris­tieken als de andere modellen, maar met extra’s: het dimprin­cipe pas je hand­matig of auto­ma­tisch aan, de bedie­nings­modus wordt aange­geven via led en je kunt de dimmer voorzien van tien neven-aanslui­tingen.

hager product: leddimmer compensatiemodule

Compen­sa­tie­mo­dule

Sprei­ding in de elektrische eigen­schappen van ledlampen is in de prak­tijk vaak groter dan gedacht en dan gaat het uitscha­kelen of dimmen bij twee­draads­aan­slui­tingen minder goed. Door deze compen­sa­tie­mo­dule parallel aan te sluiten over de ledlamp(en) wordt het probleem eenvoudig verholpen.Sfeer­volle verlich­ting?

Daar horen smaak­volle scha­ke­laars bij 

Onge­acht welke led-dimmer je kiest, al onze draai­dim­mers sluiten naad­loos aan op het berker-schakelmateriaal. De berker-design series bieden niet alleen hoog scha­kel­com­fort, de scha­ke­laars zelf maken stuk voor stuk een statement in ieder inte­rieur.
projectoplossingen schakelmateriaal oplossingen hager

Ontdek de
Hager Ready app

Eén app die je onder­steunt in elke fase

Bespaar tijd met één app, waarin je onze complete e-catalogus vindt. Daar­naast kun je verdelers confi­gu­reren, normen checken, je projecten beheren én je hebt toegang tot directe support. Hier kun je Hager Ready down­lo­aden:

 

google play badge  app store badge

 

e-catalogus-app

Product­vraag?

Vind je antwoord bij de veelgestelde vragen