Ons aanbod MCCB's en ACB's: installatie onder controle

Betrouwbare vermogensautomaten en -schakelaars

Je verdeelinrichting wordt voorzien van een passende vermogensautomaat van de hoogste kwaliteit. Ook voor service en onderhoud op deze systemen ben je bij ons aan het juiste adres.

terasaki vermogensautomaten

Veiligheid & betrouwbaarheid

Compleet aanbod van de hoogste kwaliteit

In grotere energiedistributiesystemen zijn MCCB’s (moulded case circuit breakers) en ACB’s (air circuit breakers) onmisbare onderdelen. Ons aanbod bestaat uit MCCB’s van de Hager h3 en h3+ series, tot en met 1600 A. Daarnaast voeren we het portfolio van Terasaki bestaande uit MCCB’s en ACB’s.


h3+ vermogensautomaten

Compacte serie tot 630 A

Ons aanbod MCCB's van de h3+ serie bestaat uit meer dan 200 producten, die voor elke situatie een geschikte oplossing bieden. 

Hager h3+ sluit naadloos aan op de normen en regelgeving voor het beheer van energieverbruik in commerciële gebouwen.


Te­ras­a­ki ver­mo­gens­au­to­ma­ten en vermogensschakelaars

Uitstekende prestaties bij hoge temperaturen

Energiedistributie moet veilig gebeuren. In elke situatie, bij elk project en in elk gebouw. De vermogensautomaten van Terasaki worden gekenmerkt door hoge kwaliteit. Daarom zijn we al jaren vaste partner in Nederland van het merk. En, daarom werken onze experts graag met deze componenten.

 

 

Tembreak 2: Doordacht design en installatiegemak

De TemBreak2-lijn van Terasaki gebruiken we bij een distributie-infrastructuur tot 1600 A. Deze producten bieden veel voordeel in zowel techniek als in installatiegemak. Ook zijn ze eenvoudig te onderhouden. De beste eigenschap? De vermogensautomaten en -schakelaars presteren zelfs bij hoge temperaturen optimaal. De MCCB's zijn 100 procent belastbaar tot 50 graden Celcius.

 

Uiteraard komt de lijn van Terasaki met alle mogelijke hulpmiddelen om je verdeelinrichting compleet te maken. Allemaal met doordacht design dat het installatieproces eenvoudiger maakt. Van draaibedieningen tot klemafdekkingen en van hulp- en alarmcontacten tot arbeidsschakel- en nulspanningsspoelen. Al deze toebehoren vergroten de flexibiliteit van je ontwerpproces en maakt het systeem ook wendbaar genoeg om in de toekomst aan te passen of uit te breiden.

 

 

Voordelen van de TemBreak 2:

 • Uitgerust met Direct Opening Action waardoor uitschakeling met de hand direct invloed heeft zonder tussenkomst van kwetsbare overbrengingen

 • Hulpcontacten, alarmcontacten en arbeidsstroomuitschakelspoelen uit de serie 125 tot en met 630 A passen nu ook in de grotere MCCB’s tot en met 1600 A

 • De vermogensautomaat met een nominale waarde van 800 A is beschikbaar met een aantrekkelijk thermisch/magnetisch pakket

 • De vermogensautomaat met een nominale waarde van 800 A is beschikbaar in een instelbare elektronische uitvoering

 • De kortsluitvastheid is, afhankelijk van het gekozen type tot 200 kA

 • De bouwgrootte van de 1000A-uitvoering is dezelfde als die van de 800A-uitvoering

 • De vermogensautomaten kunnen aan de voorzijde mechanisch gekoppeld worden

 • Mogelijk om een automatisch omschakelsysteem te realiseren voor op het front geplaatste motoren

 • Elektronische unit kan voorzien worden van voorsignalering, nulbeveiliging, generatorbeveiliging, meting of communicatiemogelijkheden, al dan niet met lcd-scherm

 • Ook verkrijgbaar als vermogensschakelaar. We bieden zo een lijn Terasaki-vermogensautomaten aan, die loopt van 125 tot en met 1600 A, en zowel beschikbaar is in 3-polige als 4-polige uitvoering


Bekijk hoe onze onderhoudsservice werkt

Onderhoud door de experts van Hager Services

Periodiek mechanisch en elektrisch onderhoud aan de vermogensautomaten van het IJs­sel­land Zie­ken­huis - uiteraard met bedrijfscontinuïteit - in beeld.

 


Maximaal vermogen bij minimaal volume 
800 tot en met 6300 A 

Terasaki ACB's TemPower 2: een open vermogensautomaat

Het unie­ke re­sul­taat van on­der­zoek naar de be­hoef­tes van pa­neel­bou­wers, ad­vi­seurs, con­sul­tants en eind­ge­brui­kers: dát is de Te­ras­a­ki Tem­Po­wer2 Air Cir­cuit Brea­kers (ACB). Het is een van de klein­ste open ver­mo­gens­au­to­ma­ten in de markt met een zeer hoge kort­sluit­vast­heid (Icw) bij 1s. En, zo­als je ge­wend bent van ons: de ver­mo­gens­au­to­maat is vol­gens de laat­ste nor­men ont­wor­pen en be­proefd. 

 

Ui­ter­aard staat kwa­li­teit, be­trouw­baar­heid en vei­lig­heid voor­op. De ACB heeft dan ook een zeer kor­te uit­scha­kel­tijd bij kort­slui­ting. Daar­naast be­vei­ligt en scha­kelt hij trans­for­ma­to­ren, ge­ne­ra­to­ren, mo­to­ren en con­den­sa­to­ren. Een ech­te al­les­kun­ner dus.

 

 

Be­kijk meer voor­de­len van de TemPo­wer2 ver­mo­gens­au­to­maat:

 • Ver­krijg­baar in 3 bouw­groot­ten: 2000 A, 4000 A en 6300 A

 • Zo­wel vast als uit­rijd­baar te ver­krij­gen

 • Toe te pas­sen in een in­ko­mend voe­dings­veld, af­gaand voe­dings­veld of als kop­pel­scha­ke­laar

 • Voor­zien van dub­be­le on­der­bre­king waar­door de vlam­boog met 50 pro­cent wordt ge­re­du­ceerd

 • Dub­be­le on­der­bre­king zorgt voor min­der slij­ta­ge en een lan­ge­re le­vens­duur

 • Diep­te van cir­ca 290 mm bij de vas­te uit­voe­ring en 345 mm als uit­rijd­ba­re ver­sie

 • Ver­krijg­baar met Tem­Cur­ve waar­in je se­lec­ti­vi­teits- en kort­sluit­be­re­ke­nin­gen kunt uit­voe­ren


Ont­zor­ging:
Ha­ger Ser­vi­ces

Maak gebruik van onze expertise

Om­vang­rijk pro­ject, spe­ci­fie­ke om­stan­dig­he­den of ge­woon hulp no­dig op het gebied van energiedistributie? Van de ont­werp­fa­se tot en met de in­stal­la­tie én het noodzakelijke onderhoud daarna: wij ont­zor­gen je. We ver­tel­len je graag meer over ons serv­ice­pak­ket.

hager services verdeleronderhoud

Be­kijk onze bro­chu­res voor uti­li­teits­op­los­sin­gen