Quicklink
FAQ


Hur lång är räck­vidden på Hagers radio/KNX-system?

Räck­vidd (rikt­värden)

 

  • Utomhus: Upp till 100 meter 
  • Inomhus: Upp till 30 meter 

 

Man kan förlänga räck­vidden genom att lägga till förstär­kare eller genom att akti­vera förstär­kar­funk­tionen som finns inbyggd i varje radi­o­aktor (aktorn fungerar då både som aktor och förstär­kare). Man kan då komma upp till 600 meter räck­vidd.

 

Instruk­tioner quicklink

 

Rela­te­rade filer att ladda ned

 

  • Guide - Kom igång med quicklink (202 KB) Ladda ner

 

  • Guide - Förstär­kar­funk­tion i quicklink (97 KB) Ladda ner