Matar- och mini­ka­naler


Får man lägga FK i Ateha mini­kanal?

Ja, under följande förut­sätt­ningar:

  • Man behöver dubbel isole­ring mot ledande föremål inuti kanalen och ett verktyg för att demon­tera locket.
  • Kanalen uppfyller kraven när det gäller demon­te­ring av locket. Syftet är att små barn som kryper eller rör sig i närheten av kanalen inte ska ha möjlighet att lossa locket och komma åt ledning­arna.
  • När det gäller dubbel isole­ring mot ledande föremål måste skruven ha isola­tions­skydd, vara lackad, vara försedd med plast­hatt eller liknande. Använd gärna kanaler med dubbel­häf­tande tejp (ett visst komple­ment av skruv krävs alltid).
  • Vid förlägg­ning av kraft­kabel över 50 Volt krävs skruv­fast­sätt­ning.