Föns­ter­bänkska­naler
FAQ


Finns det möjlighet att få flex­ibla längder på era föns­ter­bänkska­naler?

Ja, vi leve­rerar gärna speci­al­längder som gör att instal­la­tionen går snab­bare och smidi­gare.
Som stan­dard är de två meter.

 

Hur jordas era föns­ter­bänkska­naler?

Både stål­ka­nalen BRS och alumi­ni­um­ka­nalen BRA är självjor­dande. Skarv­blecken skär in i godset så att jorden följer med till nästa kanaldel. Vid hörnen sätter man jord­kabel och skruv.

 

Hur ansluter man era 2- och 3-vägsuttag?

Uttagen ansluts antingen med kabel direkt: det finns en lucka på uttaget, där det finns snabb­kopp­ling. Då luckan stängs får uttaget, med auto­matik, dragav­last­ning. Det går också att använda wago-kablage, du bestämmer själv under instal­la­tionen eftersom båda möjlig­he­terna finns på uttagen.