AFDD
FAQ


Här kan faran uppstå

Ljus­bågsfel orsakas av ett oönskat över­slag. Felsök­ningens elekt­riska energi leder till att felet upphettas. Från en ener­gi­nivå på 450 joules kan PVC-kablar antända. Det kan utveckla en brand som i värsta fall sprider sig till hela bygg­naden.


Orsaker :

  • Trasig ström­kabel
  • För böjd ström­kabel
  • Skadade kablar i väggen (av borr­ma­skin eller spik)
  • Dålig kontakt i uttaget
  • Felaktig isole­ring
  • Lösa anslut­ningar
  • Kablar som blivit gnagda på av skade­djur