Buil­ding
Infor­ma­tion
Mode­ling

Konsulter och arki­tekter känner till att förkort­ningen BIM står för Buil­ding Infor­ma­tion Mode­ling som beskriver ett digi­talt plane­rings­verktyg för nya bygg­nader. BIM är redan etablerad i flera andra länder, hos några krävs detta enligt lag. Hager utökar stän­digt sitt sorti­ment av sina digi­tala BIM-objekt. Idag finns flera system både för golvin­stal­la­tioner och föns­ter­bänkska­naler.

Energy Distribution

Föns­ter­bänkska­naler
finns som BIM-objekt till Revit och ArchiCad

Nu kan konsulter och arki­tekter använda delar från Hagers utbud av kana­li­sa­tion när de arbetar med plane­rings­verk­tyget BIM. Till­gäng­liga BIM-objekt i Revit och Archi-Cad-format är: BR65, BRN, BRHN, BRA65, BKIS

 

 

Hagers kanal­pro­gram komplet­terar härmed systemen för golvin­stal­la­tioner som också finns till­gäng­liga som BIM-objekt: UK, AK, BK, VE-EE, GB-EG, BKB

BIM screen golvkanal ritning

BIM-objekt
värl­dens största 3D-plane­rings­verktyg

Bygg­pla­ne­ring med 3D-modeller har stora fördelar: Plane­rings­pro­blem och plane­ringsfel kan iden­ti­fieras och undvikas i ett tidigt skede. Detta bidrar till mer solid plane­ring och större effek­ti­vitet. Värl­dens största 3D-plane­rings­platt­form är www.bimob­ject.com. Det finns över 23 miljoner objekt som 3D för alla vanliga CAD-program.

 


BIM-objekt
nedladd­ning

Har du inget skapar du ett lätt!


Vad är BIM

Vad är det, vad använder man det till och vem ska använda det? Se videon (på Engelska) för att lära dig mer.

 


Kabel­ka­nal­sy­stem för instal­la­tion i nivå med och under golv