Det är vi som är Hager

Det är vi som är Hager Sverige. Söker du efter en specifik avdel­ning eller person eller ett ansikte till en röst hittar du oss nedan.

 

Svar på de vanli­gaste frågorna hittar du under FAQ och ska du besöka oss hittar du kartor under kontakt oss.

 

Vi finns här för dig, med dig!

Vy framifrån Hager Forum

 • Ledning

  Leif Hallén

  VD

  Tel: 031-706 39 36

  E-post >

   

  Joakim Albrektsson

  Logistik­chef/Kvali­tets­an­svarig

  Tel.: 031-706 39 40

  E-post >

  Elin Oleni­usson

  HR-ansvarig
  Tel.: 031-706 39 17

  E-post >

  Johan Ran

  Head of Marke­ting & Commu­ni­ca­tions

  Tel: 031-706 39 05

  E-post > 

   

  Peter Högberg De Rosso

  Försälj­nings­di­rektör

  Tel: 031-706 39 44

  E-post >

   

  Ulf Jansson

  Controller

  Tel: 031-706 39 01

  E-post >

   

  Niklas Hammar­berg

  Pricing Officer

  Tel: 070 - 508 13 94

  E-post >

 • Ekonomi

  Ulf Jansson

  Controller

  Tel.: 031-706 39 01

  E-post > 

  Annika Hillensjö

  Ekono­mi­as­si­stent / Löne­ad­mi­nist­ratör
  Tel.: 031-706 39 346

  E-post >

  Frida Gustavsson

  Recep­tio­nist / Ekono­mi­as­si­stent

  Tel.: 073-261 91 91

  E-post >

   

   

   

  Marika Lagerqvist

  Redo­vis­nings­an­svarig

  Tel.: 031-706 39 43

  E-post > 

   
   
 • Kundsup­port

  Du når oss via telefon på: 031-706 39 00

  Via e-post på: order@hager.se och offert@hager.se

  Anders Bengtsson

  Kundsup­port­chef

  E-post > 

  Fredrik Andersson

  Sales Excel­lence / Kundsup­port

  E-post >

  Martin Jonsson

  Kundsup­port & KNX

  E-post >

  Paul Green

  Kundsup­port & Order

  E-post >

  Peter Olsson

  Kundsup­port

  E-post > 

 • Logistik / Supply chain

  Joakim Albrektsson

  Kvali­tets­chef / Supply Chain Manager
  Tel.: 031-706 39 00

  E-post > 

  Sofia Gäfvert

  Supply Chain Assi­stant

  Tel.: 031-706 39 00

  E-post >

  Cecilia Almér Devic

  (Föräld­ra­ledig)

  Recep­tio­nist / Assi­stent

   

 • Produkt / Marknad

  Johan Ran

  Head of Marke­ting & Commu­ni­ca­tions

  Tel.: 031-706 39 05

  E-post > 

  Axel Berg­ström

  Digital Marke­ting Manager

  Tel.: 031-706 39 13

  E-post > 

  Catrin Bogren

  Marke­ting Commu­ni­ca­tion Manager

  Tel.: 031-706 39 30

  E-post > 

  Fredrik Fermén

  Content Marke­ting Manager

  Tel.: 0737-81 73 26

  E-post >

  Kent-Ove Gull­born

  Lead Gene­ra­tion Manager

  Tel.: 031-706 39 10

  E-post >

  Niklas Melin

  Affärs­ut­veck­lare 

  Tel.: 031-706 39 14

  E-post >

  Anton Reveny

  Product Manager Energy Mana­ge­ment & Smart Infrastructure

  Tel.: 031-706 39 00

  E-post >

  Emil Allered

  Assi­stent Product Manager

  Tel.: 031-706 39 00

  E-post >

  Göran Petrusson

  Utbild­ningar

  Tel: 0708-15 01 06

  E-post >

  Jörgen Palm

  Product Manager Trun­king & Wiring Acces­so­ries 

  Tel.: 031-706 39 08

  E-post >

  Karl-Magnus Forsell

  Product Manager Energy Distri­bu­tion

  Tel.: 031-706 39 00

  E-post >

  Mikael Hylander

  Product Manager Energy Distri­bu­tion

  Tel.: 031-706 39 00

  E-post >

 • Säljare Projekt

  Gunnar Wenner­berg

  Försälj­nings­chef Projekt

  Tel: 0709-42 70 74

  E-post >

  Jonas Becker

  Jonas Becker

  KAM Berker

  Tel: 0734-13 82 35

  E-post >

  Elias Lundberg

  Elias Lund­berg

  Säljare Region Nordöst

  Tel: 072-382 94 1

  E-post >

  David Ghosh

  David Ghosh

  Säljare Region Sydväst

  Tel.: 076-822 11 36

  E-post >

  Henrik Kanevid

  Henrik Kanevid

  Säljare Region Sydväst

  Tel.: 073-680 93 59

  E-post >

  Johan Augustsson

  Johan Augustsson

  Säljare Region Nordöst

  Tel: 073-413 83 73

  E-post >

  Fredrik Jörén

  Säljare Region Sydväst

  Tel.: 0734-13 83 00

  E-post >

  Martin Immonen

  Säljare Region Sydväst

  Tel.: 0708-59 17 55

  E-post >

  Richard Bengtsson

  Projektsup­port Sydväst

  Tel.: 031-706 39 00

  E-post >

  Simon Klang

  Projektsup­port Nordöst

  Tel.: 031-706 39 00

  E-post >

 • Säljare Konsulter/Före­skri­vande led

  Gunnar Wenner­berg

  Försälj­nings­chef

  Tel: 0709-42 70 74

  E-post >

  Johan Sund­vall

  Säljare Region Nordöst

  Tel: 0734 13 83 31

  E-post >

  Martin Ehrlander

  Säljare Region Sydväst

  Tel: 0703-10 36 88

  E-post >

  Mats Fröjd

  Säljare Region Sydväst

  Tel.: 0708 - 78 82 53

  E-post >

 • Säljare Instal­latör / Gros­sist

  Nicklas Öjetoft

  Försälj­nings­chef gros­sist

  Tel: 0701-40 33 75

  E-post > 

  Filip Stark

  Säljare Region Sydväst
  Tel: 073-413 83 13

  E-post >

  Jonas Björlin

  Säljare Region Sydväst

  Tel: 0708-19 96 37

  E-post >

  William Larsson

  Säljare Region Nordöst

  Tel.: 073-413 83 37

  E-post >

  Baran Ala

  Inne­sälj / Account Manager

  Tel.: 08-753 69 13

  E-post > 

  Thomas Kaup­pila

  Inne­sälj / Account Manager

  Tel.: 031-706 39 04

  E-post >