Våra kurser

Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erbjuder flera olika utbild­ningar för att utveckla dig och ditt företag. Många av våra kurser är kost­nads­fria och hjälper dig att bli bättre i din vardag.

 

Just nu har vi inga sche­ma­lagda kurser men hör av dig om du vill veta mer om våra kurser. Har du önskemål om ett kurs­in­ne­håll som är anpassat efter ditt före­tags förut­sätt­ningar? Hör gärna av dig så hittar vi en bra lösning.

 

För bokning eller förfråg­ningar kontakta en av våra säljare eller ring 031-706 39 00. Det går också bra att maila till info@hager.se

 

 

 

Learning

Learning

Exempel på utbild­ningar:

  1. KNX certi­fi­e­rings­kurs
  2. easy - KNX fast enklare. Inklu­sive visu­a­li­se­ring med domovea
  3. domovea visu­a­li­se­rings­sy­stem. För projekt drift­satta med ETS
  4. Hager CAD
webminars

I våra utbild­nings­paket får du:

  1. En bra mix av teori varvat med prak­tiska övningar
  2. Kurs­do­ku­men­ta­tion
  3. Support efter avslutad utbild­ning
  4. Möjlighet att nätverka med instal­la­tör­s­kol­legor
  5. Lunch och kaffe
How to

Skräd­dar­sydda lösningar

Har du önskemål om ett kurs­in­ne­håll som är anpassat efter ditt före­tags förut­sätt­ningar? Hör gärna av dig så hittar vi en bra lösning som passar dig och ditt företag.

 

Vid grupp­bok­ningar erbjuder vi även möjlig­heten att hålla kursen i era egna lokaler. För bokning kontakta en av våra säljare eller ring 031-706 39 00. Det går också bra att maila till info@hager.se


Våra inspe­lade webbi­na­rier är gratis och finns online

Spana in vårt utbud av webbi­na­rier för att hitta de ämnen som passar dig bäst. Våra webbi­na­rier är gratis och finns online. Ta till­fället i akt och slipa dina kunskaper.