Ström­stal­lar­sy­stem

Broschyrer om våra 15 olika design­se­rier som sträcker sig från elegant stan­dard till manu­faktur.


Ladda ner:

 • Snabbguide stan­dardsor­ti­ment Berker ström­stäl­lare
  PDF1,1 Mb
 • Berker R.1/R.3/R.classic
  PDF3,5 Mb
 • Huvud­ka­talog Ström­stäl­lar­sy­stem + Fastig­hets­au­to­matik (engelska)
  PDF12,1 Mb
 • Trend­bry­tande ström­stäl­lar­de­sign
  PDF1,2 Mb