Kana­li­sa­tion

Broschyrer om inte­gre­rade och flex­ibla kana­li­sa­tions­sy­stem anpas­sade efter modern infra­struktur.


Ladda ner:

 • Flex­ibla lösningar kana­li­sa­tion - För kommer­si­ella projekt
  PDF6 Mb
 • SL Sockel­list­sy­stem
  PDF1,5 Mb
 • SL - Sockel­list­sy­stem (Gammal RAL9010)
  PDF1,7 Mb
 • Matar­ka­naler
  PDF3,3 Mb
 • Matar­ka­naler (Gammal RAL9010)
  PDF2,7 Mb
 • Föns­ter­bänkska­naler
  PDF7,5 Mb
 • Föns­ter­bänkska­naler (Gammal RAL9010)
  PDF6,2 Mb
 • Quick projektstavar och stubbar
  PDF1,2 Mb
 • Golv­boxar (över­sikts­guide)
  PDF1,1 Mb
 • Golv­box­sy­stem (engelsk komplett)
  PDF27,3 Mb
 • Huvud­ka­talog (gammal 09/10)
  PDF7,7 Mb