Vägguttag
med USB-ladd­funk­tion

En kompakt 2-i-1-lösning

Steckdose SCHUKO® mit USB-Ladefunktion

Snabbt, flex­i­belt, kraft­fullt
Det nya väggut­taget med USB-ladd-funk­tion

Två appli­ka­tioner i en enhet: Det nya uttaget med inte­grerad USB-ladd­ning kombi­nerar en 230V-anslut­ning med 2 kraft­fulla USB-ladduttag. Detta sparar tid, utrymme och instal­la­tions­kost­nader. Den kompakta 2-i-1-lösningen rekom­men­deras för snabb och enkel instal­la­tion i bostäder samt kommer­si­ella fastig­heter så som hotell och kontor.


Två USB-uttag
för snabb ladd­ning

USB-laddut­tagen har en total effekt på 2,4A. Detta innebär att senare gene­ra­tioner av surf­plattor och mobiler kan laddas på nolltid utan adaptrar och med hög ladd­nings­has­tighet. En annan fördel med två sepa­rata ladduttag är att effekten fördelas jämnt (2 x ca 1,2 A) och inte distri­bueras växelvis som vissa konkur­re­rande produkter. Detta förhindrar att anslutna enheter inte får till­räck­ligt hög effekt och därav avslutar ladd­cy­keln.

 

Tekniska data:

  • Märk­spän­ning / märk­ström: 250 V AC / 16 A
  • Total USB-ladd­nings­ka­pa­citet: 5V / 2.4A
  • Ener­gi­för­bruk­ning (Standby): < 50 mW

 

Bildkombination: links Icon '2,4 A USB-Ladestrom', rechts USB Ladesteckdose mit Zentraleinsatz und zwei USB-Ladeports. In der Designlinie Berker Q.3 polarweiß, ähnlich RAL 9010

Den nya 2-i-1-lösningen
kan efter­mon­teras över­allt

Jämfört med den konven­tio­nella kombi­na­tionen ett vägguttag och ett USB-ladduttag sparar den nya enheten plats och fyller samma funk­tion. Den nya 2-i-1-lösningen kan efter­mon­teras var som helst där uttag redan är instal­le­rade.

Design Berker Q.3 2fach Rahmen polarweiß mit den beiden Einsätzen Schuko-Steckdose links und einer USB Ladesteckdose 230 V, 3 A rechts.
Interiörbild av vägguttag berker Q.3 med USB-uttag monterat mot vägg

Anslut och ladda:

Det nya uttaget med inte­grerad USB-ladd­ning gör det enkelt och smidigt för använ­daren.