Productgroepafbeelding Scha­kel- & aan­sluit­ma­te­ri­aal
Productgroepafbeelding Ka­bels en con­nec­to­ren

Ka­bels en con­nec­to­ren Ka­bels en con­nec­to­ren

Ka­bels met stek­kers in stan­daard leng­tes. Hier­mee in­stal­leer je ra­zend­snel. Plug-and-­play zon­der aan­strip­pen.

Productgroepafbeelding Eco­li­ne aan­sluit­ma­te­ri­aal

Eco­li­ne aan­sluit­ma­te­ri­aal Eco­li­ne aan­sluit­ma­te­ri­aal

Voor te­ha­lit-­sys­te­men is het Eco­li­ne-­scha­kel­ma­te­ri­aal spe­ci­aal ge­maakt. Je werkt de wand­goot per­fect af met uit­ge­brei­de keu­ze in func­ties.

Productgroepafbeelding Scha­kel- en me­di­a­tech­niek

Scha­kel- en me­di­a­tech­niek Scha­kel- en me­di­a­tech­niek

Hier vind je con­nec­to­ren voor het aan­slui­ten van da­ta, cai en ener­gie en in­bouw­do­zen voor te­ha­lit- en stan­daar­d-­scha­kel­ma­te­ri­aal.

Productgroepafbeelding Sys­to in­bouw­ele­men­ten

Sys­to in­bouw­ele­men­ten Sys­to in­bouw­ele­men­ten

Scha­kel­ma­te­ri­aal­se­rie Sys­to wordt ge­bruikt in SL plint­go­ten, zui­len en vloer­sys­te­men.

Downloads

  • Technische bijlage

  • Technische bijlage tehalit (catalogus 2016)

    PDF
    10 MB
Weitere Downloads

Inbouwschakelmateriaal

Een omvangrijk pakket inbouwschakelmateriaal staat ter beschikking om alle gewenste aansluitpunten op de juiste plek te krijgen. Met de modulaire design-afdekramen voor het 'Ecoline' inbouwprogramma werk je de goot strak en modern af.