Produktkategoribild Fas­tighet­s­au­to­ma­tik | Hager SE
Produktkategoribild Tids­styr­ning | Hager SE

Tids­styr­ning Tids­styr­ning

Med en­kel ap­p-­pro­gram­me­ring, geo­lo­ka­li­se­ring och många fler funk­tio­ner tar Ha­ger-­tid­uret till en mer flex­i­bel tid­s­epok.

Produktkategoribild Tid- och be­lys­nings­styr­ning | Hager SE

Tid- och be­lys­nings­styr­ning Tid- och be­lys­nings­styr­ning

Ha­ger dim­mer­sys­tem och skym­nings­re­lä för styr­ning av be­lys­nings­sys­tem har allt - De ger inte bara mer kom­fort och sä­ker­het, utan spar ock­så ener­gi.

Produktkategoribild Tem­pe­ra­tur­re­gle­ring | Hager SE

Tem­pe­ra­tur­re­gle­ring Tem­pe­ra­tur­re­gle­ring

Ter­mo­sta­ter för de fles­ta än­da­mål (så­som att sty­ra golv­vär­me, bo­stad­upp­värm­ning el­ler varm­vat­ten).