Produktkategoribild Kaps­ling­ar och skåp | Hager SE
Produktkategoribild Kaps­ling­ar | Hager SE

Kapslingar Kaps­ling­ar

Ha­ger norm­kaps­ling­ar finns i ut­an­på­lig­gan­de, in­fäll­da och de­lin­fäll­da va­ri­an­ter med upp till 72 mo­du­ler.

Produktkategoribild Me­di­a­cen­tra­ler | Hager SE

Mediacentraler Me­di­a­cen­tra­ler

Näs­tan lika vik­tig som el är IT-­nä­tet. Med ha­gers me­di­a­cen­tra­len finns ut­rym­me för ex­ter­na kom­po­nen­ter.

Produktkategoribild FW-­skåp | Hager SE

FW-skåp FW-­skåp

Med FW-­skå­pen kla­rar du alla de krav som ställs i en mo­dern fas­tighet. FW-­skå­pen rym­mer upp till 336 mo­du­le

Produktkategoribild Uni­vers­skåp | Hager SE

Universskåp Uni­vers­skåp

För alla till­fäl­len: Vägg och golv­skåp uni­vers. uni­vers vägg och golv­skåp kan knap­past över­träf­fas i flex­i­bi­li­tet.

Produktkategoribild Fa­sad­mä­tar­skå­p, mä­tar­block och tav­lor | Hager SE

Fasadmätarskåp, mätarblock och tavlor Fa­sad­mä­tar­skå­p, mä­tar­block och tav­lor

Fa­sad­mä­tar­skå­pen, mätar­tav­lor och mä­tar­block finns i en rad oli­ka mo­del­ler och ut­fö­ran­de.

Produktkategoribild In­bygg­nads­sys­tem uni­vers N | Hager SE

Inbyggnadssystem univers N In­bygg­nads­sys­tem uni­vers N

Ro­bust kva­li­tet och en­kel han­te­ring bi­drar inte bara till be­kväm­lig­het när det gäl­ler in­stal­la­tion av el­för­del­ning­ar.

Som en ledande tillverkare av fördelningssystem erbjuder Hager olika lösningar för kundanpassad kraftfördelning. Oavsett om du behöver en liten elcentral, fördelningscentral eller ställverk: den tillförlitliga tillförseln av el är grunden för varje byggnad. Vi erbjuder system som är lika kraftfulla som de är mångsidiga: du kan välja flexibiliteten i ett modulkoncept med de olika delarana eller enkel driftsättning av en fullt monterad fördelningscentral. Olika storlekar och modeller uppfyller alla utrymmeskrav. Du kan också lita på våra lösningar för speciella krav på konstruktionen : Du kan välja mellan infällda eller utanpåliggande versioner, fristående eller del infällda modeller, som alla kännetecknas av enastående enkel installation. Med det här breda utbudet av innovativa produkter är du säker på att du hittar en lämplig lösning för din bostad- och kommersiella byggnad. Så att du kan lita på en säkerdrift, överensstämmelse med normer och optimal energieffektivitet. "