Ha­ger wor­ldwi­de

Klik på nedenstående knap for at vælge hjemmesiden for dit eller et andet land

Hager Forum


Design Matters!

It’s an exciting statement to make, in the sense that just about everything is ‘design,’ whether it’s coming from an engineering, business or aesthetic perspective.


Read the Story

Erwin van Handenhoven holding a cube

Hager, et brand under
Hager Group

Sortimentet omfatter løsninger fra energidistribution til struktureret kabling og fra sikkerhedssystemer til bygningsautomation.


Hager Group

I 120 lande

Hager Group er en privat familieejet og -drevet virksomhed med hjemsted i Blieskastel, Tyskland og en af branchens innovationsledere. Virksomheden har 11.500 ansatte og en omsætning på 2 mia euro. Vores komponenter og løsninger produceres på 22 lokationer i verden og sælges i 120 lande. Vores succes beror på kundernes tillid.


hager-worldwide

Stoffer

Vi er forpligtet til at informere vores kunder om evt. regulerede stoffer. REACH-regulativet foreskriver, at vi informerer om forekomsten af stoffer, der er nævnt i listen "Stoffer af meget stor bekymring", også kaldet SVHC-listen.

 

Regel 2006/1907 / EU, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) trådte i kraft den 1. juni 2007. I overensstemmelse med artikel 33 i REACH-forordningen erklærer vi, at nogle af vores EEE'er indeholder stoffer fra SVHC-listen i en koncentration på mere end 0,1 vægtprocent. Hvis vores produkter er berørt heraf, finder du disse oplysninger her.


hager-menu-navn