Produktkategoribild Ut­tags­sta­var & Sock­el­list­sys­tem | Hager SE
Produktkategoribild Ut­tags­sta­var | Hager SE

Uttagsstavar Ut­tags­sta­var

Vi er­bju­der många oli­ka va­ri­an­ter och möj­lig­he­ter. Pro­jekt­sta­var­na spe­ci­al­an­pas­sas ef­ter öns­ke­mål, där vår stav­kon­fi­gu­ra­tor di­rekt ger dig en lay­out.

Produktkategoribild SL - Sock­el­list­sys­tem | Hager SE

SL system, EK hörnkanal, Mini-snap SL - Sock­el­list­sys­tem

Att mo­der­ni­se­ra bo­stads- och ar­bets­rum med en tids­en­lig el­in­stal­la­tion är ofta för­enat med sto­ra kost­na­der.