Produktkategoribild Mi­ni-, Hör­n-, Golv- & Ma­tar­ka­na­ler | Hager SE
Produktkategoribild ATE­HA Mi­ni­ka­na­ler - PVC & Ha­lo­gen­fri | Hager SE

ATA Minikanaler PVC/HF ATE­HA Mi­ni­ka­na­ler - PVC & Ha­lo­gen­fri

Ka­na­ler i PVC och ha­lo­gen­fritt ut­fö­ran­de. Form­styck­en i ha­lo­gen­fritt ma­te­ri­al till alla stor­le­kar med flex­ib­la in­ner- och yt­ter­hörn.

Produktkategoribild Golv­ka­na­ler | Hager SE

Uttagsstubbar / Golvkanaler Golv­ka­na­ler

Stub­bar i oli­ka for­mer och ut­fö­ran­de. De­sig­na­de RS stub­bar i fär­dig be­styck­at ut­fö­ran­de med fär­di­ga E-­num­mer. Vit,  svart el­ler ALU-färg.

Produktkategoribild LFH Ma­tar­ka­nal - Ha­lo­gen­fri | Hager SE

LFH Matarkanal HF LFH Ma­tar­ka­nal - Ha­lo­gen­fri

Ma­tar­ka­nal som av­se­värt un­der­lät­tar ka­bel­för­lägg­ning­en.

Produktkategoribild LF Ma­tar­ka­nal - PVC | Hager SE

LF Matarkanal PVC LF Ma­tar­ka­nal - PVC

Ma­tar­ka­nal som av­se­värt un­der­lät­tar ka­bel­för­lägg­ning­en.

Produktkategoribild LFR Ma­tar­ka­nal - PVC på rul­le | Hager SE

LFR Matarkanal rulle, PVC LFR Ma­tar­ka­nal - PVC på rul­le

Ka­na­len lig­ger i för­pack­ning­ar om 20m och har en stark dub­bel­häf­tan­de tejp på un­der­si­dan. Ka­na­len är för­sedd med fär­digstan­sa­de hål.

Produktkategoribild LFE Ma­tar­ka­nal - UV- och vä­der-be­stän­dig | Hager SE

LFE Matarkanal UV-best LFE Ma­tar­ka­nal - UV- och vä­der-be­stän­dig

Ma­tar­ka­nal som av­se­värt un­der­lät­tar ka­bel­för­lägg­ning­en.

Produktkategoribild LFS Ma­tar­ka­nal - Stål | Hager SE

LFS Matarkanal Stål LFS Ma­tar­ka­nal - Stål

Ro­bust ma­tar­ka­nal i för­zin­kad plåt. 

Produktkategoribild BRAN Ma­tar­ka­nal - Alu­mi­ni­um | Hager SE

BRAN Matarkanal Aluminium BRAN Ma­tar­ka­nal - Alu­mi­ni­um

Ma­tar­ka­nal i alu­mi­ni­um som pas­sar bra till­sam­mans med föns­ter­bänk­s­ka­na­len BRA. Fast mel­lan­vägg, 2-fack