Produktkategoribild Föns­ter­bänk­s­ka­na­ler | Hager SE
Produktkategoribild BR65 - Föns­ter­bänk­s­ka­nal, ut­an­på­lig­gan­de | Hager SE

Fönsterbänkskanal BR65 BR65 - Föns­ter­bänk­s­ka­nal, ut­an­på­lig­gan­de

Föns­ter­bänk­s­ka­nal av plast har många för­de­lar. Lätt i vikt och lätt att ar­be­ta med. Stan­dar­d­app­li­ka­tio­ner: kon­tor, sko­lor.

Produktkategoribild BKIS - Föns­ter­bänk­s­ka­nal, in­fälld | Hager SE

Infälld fönsterbänkskanal BKIS BKIS - Föns­ter­bänk­s­ka­nal, in­fälld

BKIS - den dis­kre­ta in­fäll­da föns­ter­bänk­s­ka­na­len. En myck­et flex­i­bel och en­kel lös­ning där det i djup en­dast krävs 12,5 mm el­ler 25 mm.

Downloads

  • Kunskap och utbildning

  • How-to video för Föns­ter­bänk­s­ka­na­ler

    Enkel beräkningshjälp för mängdning

    URL
Weitere Downloads