Produktkategoribild Gol­vin­stal­la­tions­sys­tem | Hager SE
Produktkategoribild Golv­box­ar | Hager SE

Golvboxar Golv­box­ar

Flex­ib­la in­stal­la­tio­ner för öpp­na plan­lös­ning­ar där be­ho­vet av kraft- och svag­ström­s­ut­tag finns.

Produktkategoribild Ka­nal­sys­tem in­fäll­da i golv | Hager SE

Kanalsystem under golv Ka­nal­sys­tem in­fäll­da i golv

In­fäll­da ka­nal­sys­tem in­stal­le­ra­de i be­tong el­ler av­jäm­nings­mas­sa. Att de är i nivå med, el­ler un­der gol­vet, ger en flex­i­bel in­fra­struk­tur som pas­sar i de fles­ta mil­jö­er