Produktkategoribild Agar­dio Ma­na­ger | Hager SE
Produktkategoribild Agar­dio ma­na­ger | Hager SE

Agardio Manager Agar­dio ma­na­ger

Via Mod­bus kan upp till 31 en­he­ter an­slu­tas till ener­gi­över­vak­nings­ser­vern. De kan in­stal­le­ras en­kelt med Plug & Play och le­ve­re­rar alla data om ström och ef­fekt som be­hövs för en an­lägg­ning med ener­gi­trans­pa­rens.