Produktkategoribild Golv­box­ar | Hager SE
Produktkategoribild Golv­box­ar och till­be­hör | Hager SE

Golvboxar och distanser Golv­box­ar och till­be­hör

Sys­te­ma­tisk val­frihet: oav­sett om de är run­da el­ler rek­tan­gu­lä­ra, till­ver­kat av po­ly­amid el­ler rost­fritt stål, för tor­ra el­ler våt­stä­da­de golv - va­let av golv­box­ar läm­nar lite öv­rigt att öns­ka.

Produktkategoribild Ap­pa­ra­ter och till­be­hör till golv­box­ar | Hager SE

Apparater och tillbehör till golvboxar Ap­pa­ra­ter och till­be­hör till golv­box­ar

Snab­ba­re, säk­ra­re och mer prak­tiskt. Ap­pa­rat­do­sor och öv­ri­ga till­be­hör mat­char var­and­ra per­fekt och går en­kelt att an­slu­ta tack vare lås­klack­ar.

Produktkategoribild In­gjut­nings­de­tal­jer för golv­box­ar | Hager SE

Ingjutningsdetaljer för golvboxar In­gjut­nings­de­tal­jer för golv­box­ar

En­kel & eko­no­misk lös­ning för in­gjut­ning med bot­ten­plat­ta, krysstöd samt va­ri­e­ran­de pass­de­lar i cell­plast

Downloads

  • Kunskap och utbildning

  • How-to video för Golv­box­ar

    Enkel beräkningshjälp för mängdning

    URL
Weitere Downloads