Aftryk


Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Zum Gunterstal
66440 Blieskastel
Tlf: +49 6842 945 0
Fax: +49 6842 945 4625
E-Mail: info@hager.de

Juridisk struktur: begrænset partnerskab
Hovedsæde: Blieskastel
Registreringssted: Saarbrücken - HRA10002

Generel partner: Hager Vertriebs Geschäftsführungsgesellschaft mbH
Registreret kontor: Blieskastel
Registreringskontor: Saarbrücken - HRB15920
Skatteidentifikationsnummer for salg: DE250213578

Direktører: Philippe Ferragu, Mike Elbers, Torsten Schulz


Ansvarsfraskrivelse
Der er blevet gjort alle rimelige bestræbelser på at sikre, at informationen på denne hjemmeside var korrekt på publikationstidspunktet. Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG garanterer ikke for indholdets korrekthed, og fraskriver sig ansvaret for skader, direkte eller indirekte tab, følgetab eller økonomiske tab eller andre skader forårsaget på tredjeparter på globalt plan, som opstår fra anvendelsen af eller tilliden fra alle tredjeparter globalt i den udstrækning, det er lovmæssigt tilladt.