Produktkategoribild Slit­sa­de ka­na­ler & pend­la­de tak­ka­na­ler | Hager SE
Produktkategoribild Slit­sa­de ka­nal­sys­tem - PVC | Hager SE

Slitsade kanalsystem i PVC Slit­sa­de ka­nal­sys­tem - PVC

Slit­sa­de ka­nal­sys­tem ger kopp­lings­tek­nis­ka an­lägg­ning­ar en nöd­vän­dig över­sikts­bar­het. Sid­os­tans­ning­ar­na ga­ran­te­rar en till­för­lit­lig mängd led­ning­ar.

Produktkategoribild Slit­sa­de ka­nal­sys­tem - ha­lo­gen­fria | Hager SE

Slitsade kanalsystem i halogenfritt Slit­sa­de ka­nal­sys­tem - ha­lo­gen­fria

Slit­sa­de ka­nal­sys­tem ger kopp­lings­tek­nis­ka an­lägg­ning­ar en nöd­vän­dig över­sikts­bar­het. Sid­os­tans­ning­ar­na ga­ran­te­rar en till­för­lit­lig mängd led­ning­ar.

Produktkategoribild Slit­sa­de ka­nal­sys­tem - till­be­hör och verk­tyg | Hager SE

Slitsade kanalsystem, tillbehör och verktyg Slit­sa­de ka­nal­sys­tem - till­be­hör och verk­tyg

Till­be­hör och verk­tyg som är op­ti­malt an­pas­sa­de för att fun­ge­ra med ka­na­ler­na, kom­plet­te­ra och un­der­lät­tar in­stal­la­tio­nen av ka­nal­sys­te­men.