Produktkategoribild E-­mo­bi­li­ty | Hager SE
Produktkategoribild Ladd­sta­tio­ner och till­be­hör | Hager SE

Laddstationer och tillbehör Ladd­sta­tio­ner och till­be­hör

Ladd­sta­tio­ner för el­for­don. El­ekt­ris­ka for­don kom­mer att spe­la en stör­re roll i fram­ti­den.

Laddstationer för elfordon är framtiden. I slutet av förbränningsmotorns liv hittar elektriska fordon sig in i våra garage. Det gör köp av en högpresterande laddstation till en förnuftig investering. För bara med en omfattande laddinfrastruktur kan elbilar komma någonstans. Vi har modeller för privat och allmän användning i vårt sortiment - och rätt tillbehör så att du kan anpassa stationerna till dina personliga behov. Ladda din elbil hemma över natten så att den är klar att användas igen nästa dag. Med witty start erbjuder vi en innovativ och lättanvänd väggbox för laddning av elbilar i den enskilde fastighetsägaren. För användning i publika utrymmen, såsom p-garage eller företagsparkeringar, erbjuder vi en robust lösning och ett brett utbud av applikationer med witty.park. Tack vare den integrerade RFID-funktionen är det möjligt att laddstationen endast är aktiverad för auktoriserade personer. Framtiden för bilar är elektrisk - var beredd på den.