Hager Elektro Bundel

Die moet je hebben!

Moet de PV-omvormer nu wel of niet achter een aard­lek­scha­ke­laar? Mag ik meer­dere aders onder één kooi­klem toepassen? Hoe zit het ook alweer met een warm­te­be­re­ke­ning als je een verdeler samen­stelt? En hoe inter­pre­teer ik een bepaalde richt­lijn uit de NEN1010 of de NPR? Al deze prak­ti­sche onder­delen komen aan bod in de Hager Elektro Bundel, oftewel de HEB.

hager HEB bundel

Vraag hier jouw exem­plaar aan

Snel de basis­re­gels contro­leren

Vanaf nu heb je als vakman altijd de meest essen­tiële infor­matie bij de hand. Circa 80% van alle voor­ko­mende situ­a­ties, en een uitkomst bieden bij het ontwerpen en instal­leren van klei­nere instal­la­ties, worden name­lijk in de HEB toege­licht. Dus of je nu een door­ge­win­terde expert bent op het gebied van elek­tro­tech­ni­sche instal­la­ties of je je eerste stappen zet als E-installateur: in deze bundel vind je precies de theo­re­ti­sche kennis en prak­ti­sche tips die je nodig hebt.

Leer­zaam als je even wilt spieken, handig om te zien of je kennis nog up-to-date is. Slim: de bundel past ook nog eens in je gereed­schaps­koffer!

HEB jij hem al besteld?

Vraag deze handige bundel snel aan via het formu­lier. Let op: we verzenden alleen binnen Nederland.

 

Let op: vanwege de vele aanvragen is de huidige druk van het HEB-boekje op. We pakken deze gele­gen­heid aan om de komende tijd het boekje te updaten en daarna laten we een nieuwe voor­raad drukken. Je kunt nog steeds een boekje aanvragen, maar de verzen­ding zal enkele maanden op zich laten wachten. Zodra er meer bekend is over de plan­ning, vind je die infor­matie hier. Dank voor je begrip!