Nieuw­bouw DC Kuehne+Nagel

Totaal­op­los­sing voor ener­gie­dis­tri­butie in slechts vijf maanden

Het distri­bu­tie­cen­trum van logis­tieke wereld­speler Kuehne+Nagel in Tiel is immens. Naast de nieuw­bouw van 29.500 vier­kante meter aan opslag­ruimte en 1.250 vier­kante meter kantoor­ruimte moest het project ook nog eens in vijf maanden opge­le­verd zijn. Wij voor­zagen het pand van verdeel­sys­teem Univers en veld­ver­de­lers.

Elektrotechnische-totaaloplossing-logistiek

"De beste combi­natie van prijs en kwali­teit, en aandacht voor toekom­stige ontwik­ke­lingen, trokken me bij mijn keuze over de streep."
Edwin Ploeg
Werk­voor­be­reider Leer­touwer Elek­tro­tech­niek


De feiten van de totaal­op­los­sing
bij Kuehne+Nagel

De cijfers:

Meer dan 30.000m2 aan opper­vlakte

15 verdeel­kasten

30 kilo­meter aan elek­tra­ka­bels

4000 Ampère voedings­sys­teem

In samen­wer­king met:

Kuehne+Nagel

Leer­touwer Elek­tro­tech­niek

Eltechna


Een elek­tro­tech­ni­sche totaal­op­los­sing voor de logis­tiek

Toege­geven, in vijf maanden een reus­achtig DC uit de grond stampen? Dát is een uitda­ging. Het project verliep echter voor­spoedig en dat gold ook voor de installatie van de elek­tro­tech­niek. Daar­voor werkten we samen met tech­nisch dienst­ver­lener Leer­touwer en paneel­bouwer Eltechna. Het werd een elek­tro­tech­ni­sche totaal­op­los­sing waarvan wij de componenten leverden. Mét ruimte voor toekom­stige ontwik­ke­lingen op het gebied van e-instal­la­ties.

Dertig kilo­meter aan kabels in DC Kuehne+Nagel
Vijf­tien ener­gie­ver­deel­kasten zijn er nodig om het ware­house van elek­tri­ci­teit te voorzien. Voedings­rails van 4000 Ampère zorgen nu voor een goede verde­ling, waar­door er uitein­de­lijk minder kabels en leidingen nodig waren voor het project. Dat scheelde tijd én geld. In totaal ligt er voor dertig kilo­meter aan elek­tra­ka­bels. Om de vele terrein­lei­dingen van het grote opper­vlak te kunnen door­kop­pelen, ontwik­kelde Eltechna een centrale terrein­kast. Uitein­de­lijk werd het project precies binnen de scope opge­le­verd. Een monster­klus waar onze partners trots op mogen zijn!

Lees meerInklappen
project keuhne en nagel dc

Een succesvol project maken we samen

Ontdek wat je precies mag verwachten

Ons Service & Compe­tence Center heeft de exper­tise en erva­ring waarmee we jouw project tot een succes maken.


In deze projecten zit
een tech­nisch Hager-hart

project prinses maxima centrum

Hoofd­ver­deler en railkoker voor Prinses Máxima Centrum Utrecht

project winkelhof binnen

Nieuwe installatie voor winkel­cen­trum Winkelhof in Leider­dorp

Maat­werk installatie voor Rotterdam Ahoy Conven­tion Centre